Quỹ bình ổn giá xăng dầu có số dư hơn 9.200 tỷ đồng vào cuối năm 2020

author 07:07 20/02/2021

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính vừa công bố, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 9.234 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu có số dư hơn 9.200 tỷ đồng vào cuối năm 2020

 Quỹ bình ổn giá xăng dầu có số dư hơn 9.200 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 2.779 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là hơn 4.958 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là hơn 9.981 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020) hơn 10.049 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 793,928 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 1.614 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV năm 2020 là hơn 5,69 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV năm 2020 là 0 đồng.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang