Siết chặt quản lý chất lượng phân bón xuất ra thị trường

author 07:00 06/10/2022

(VietQ.vn) - Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết đã rà soát lại các cơ sở, nhà máy và loại bỏ 200 nhà máy phân bón không đạt yêu cầu sản xuất.

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát loại bỏ 200 nhà máy phân bón không đạt yêu cầu. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật khẳng định, những năm gần đây, nạn phân bón giả được kiểm soát, số lượng giảm đi nhiều.

Lý giải cho nguyên nhân trên, ông Hoàng Trung chỉ ra 3 yếu tố: Thứ nhất, các nhà máy sản xuất phân bón không đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón; Thứ hai, bản thân nhiều nhà máy đã không làm từ lâu; Thứ ba, một số các chủ doanh nghiệp xin rút.

Theo ông Trung, hàng năm, Cục Bảo vệ thực vật cũng tổ chức thanh tra các cơ sở, đồng thời liên tục có văn bản, chỉ đạo cơ quan thanh tra, các sở thanh tra kiểm soát loại hình vật tư, phát hiện nhanh chóng, kịp thời phân bón giả, phân bón kém chất lượng. 

Dự kiến cuối năm nay, Cục Bảo vệ thực vật sẽ công bố công khai số lượng phân bón được lưu hành, các nhà máy được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

Từ đầu năm đến nay, Cục yêu cầu địa phương nào phát hiện đại lý phân bón giả sẽ xử phạt vi phạm hành chính, chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra. Công khai, minh bạch thông tin tới phương tiện thông tin đại chúng.

Về quản lý mặt hàng phân bón, sau 05 năm tiếp nhận quản lý mặt hàng này, Cục Bảo vệ thực vật cho biết đã loại bỏ khỏi thị trường 200 nhà máy phân bón do không đáp ứng được yêu cầu theo Nghị định 84 về quản lý phân bón, hoặc chủ doanh nghiệp chủ động xin rút do nhà máy ngừng hoạt động từ lâu.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, tình hình vi phạm trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp vẫn còn xảy ra, nhất là tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng hoặc sản xuất, kinh doanh phân bón chưa có quyết định công nhận phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam.

Được biết, tính đến cuối năm 2020, cả nước có 841 cơ sở sản xuất phân bón với 24.491 sản phẩm được công nhận lưu hành, tuy nhiên, đa phần là phân bón vô cơ hay còn gọi là phân hoá học, phân bón vô cơ chiếm 80,4% và phân hữu cơ chiếm 19,6%.

Trước đó, ngày 17/3, Cục Bảo vệ thực vật thông tin đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 92 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể về nội dung ghi nhãn không đúng quy định, chất lượng sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu không đảm bảo chất lượng.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, các tổ chức cá nhân vi phạm đã nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức việc rà soát, thu hồi toàn bộ các sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, có nội dung ghi nhãn không đúng quy định; tái xuất trả lại nhà sản xuất đối với các sản phẩm phân bón, thuốc nhập khẩu không đảm bảo chất lượng.

Liên quan về chất lượng phân bón, tại Việt Nam đã có bộ tiêu chuẩn phân bón, chỉ dẫn cụ thể về hàm lượng các chất có trong sản phẩm đạt chuẩn: 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12105:2018 Phân bón vi sinh – Lấy mẫu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9486:2018 về Phân bón - Lấy mẫu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11403:2016 về Phân bón - Xác định hàm lượng asen tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11404:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng cacbonat bằng phương pháp thể tích

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11408:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng tro không hòa tan trong axit

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8856:2012 về Phân bón Diamoni Phosphat (Dap)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10678:2015 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10679:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit - Phương pháp quang phổ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10680:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10682:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng nitrat - Phương pháp Kjeldahl

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11400:2016 về Phân bón - Xác định hàm lượng đồng ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11401:2016 về Phân bón - Xác định hàm lượng mangan ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11402:2016 về Phân bón - Xác định hàm lương kẽm ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11405:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng canxi hòa tan trong axit bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11409:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho không hòa tan trong xitrat bằng phương pháp khối lượng

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11406:2016 về Phân bón - Xác định hàm lượng sắt ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9292:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định axít tự do

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9295:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định Nitơ hữu hiệu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9297:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định độ ẩm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10674:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng crom tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10675:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng niken tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10676:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10677:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng magie hòa tan trong nước - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10681:2015 (ISO 10084:1992) về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng sulfat hòa tan trong axit vô cơ - Phương pháp khối lượng

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10683:2015 (ISO 8358:1991) về Phân bón rắn - Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10786:2015 về Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9293:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định Biuret trong phân urê

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9284:2012 về Phân bón - Xác định Canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9285:2012 về Phân bón - Xác định Magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9286:2012 về Phân bón - Xác định đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9287:2012 về Phân bón - Xác định Coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9288:2012 về Phân bón - Xác định Mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9289:2012 về Phân bón - Xác định kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9294:2012 về Phân bón - Xác định Cacbon tổng số bằng phương pháp Walkley –Black

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9296:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số bằng phương pháp khối lượng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8557:2010 về phân bón - Phương pháp xác định nitơ tổng số

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8560:2010 về phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8562:2010 về phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8558:2010 về phân bón - Phương pháp xác định clorua hòa tan trong nước

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8559:2010 về phân bón - Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8561:2010 về phân bón - Phương pháp xác định axit humic và axit fulvic

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8563:2010 về phân bón - Phương pháp xác định phốt pho tổng số

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9283:2012 về Phân bón - Xác định molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9290:2012 về Phân bón - Xác định chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9291:2012 về Phân bón - Xác định Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8565:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính phân giải phốt phát của vi sinh vật

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8564:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính cố định nitơ của vi khuẩn nốt sần cây họ đậu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8566:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7734:2007 về Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6166:2002 về Phân bón vi sinh vật cố định nitơ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7159:2002 (ISO 7851 : 1983) về Phân bón và chất cải tạo đất - Phân loại

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2620:2014 về Phân Urê - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7288:2003 về phân bón - ghi nhãn - cách trình bày và công bố do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6169:1996 về phân bón vi sinh vật - thuật ngữ

 Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang