Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh

author 13:02 19/12/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4532/UBND-KT về đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung trên, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phục hồi, tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 và giai đoạn 2022-2025.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện và trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; tăng cường chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử về hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để các doanh nghiệp khai thác hiệu quả tài nguyên thông tin, nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp...; chủ động triển khai hiệu quả các chương trình, đề án được giao chủ trì về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố cần chủ động tiếp cận, tìm hiểu, đề xuất nhu cầu hỗ trợ và tham gia tích cực các chương trình hỗ trợ. 

Sở Tài chính Hà Nội chủ trì tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thường xuyên rà soát, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị để hoàn thành giải ngân theo kế hoạch.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội chủ trì triển khai các chương trình, chính sách cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục hồi, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời, tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời để các doanh nghiệp tham gia.

UBND thành phố cũng đề nghị các hội, hiệp hội doanh nghiệp thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phổ biến các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tới các doanh nghiệp; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập hợp, phản ánh các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tới cơ quan chức năng để kịp thời phối hợp giải quyết; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nội khối, xúc tiến giao thương trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố cần chủ động tiếp cận, tìm hiểu, đề xuất nhu cầu hỗ trợ và tham gia tích cực các chương trình hỗ trợ của thành phố, Chính phủ; tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; cùng với hội, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối hiệu quả nội khối, tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện các chính sách, tăng cường sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

An Hạ

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang