Tăng cường kiểm soát thẩm định, cấp phép xây dựng các công trình thẩm duyệt về PCCC tại TP HCM

author 11:35 12/02/2023

(VietQ.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành công văn gửi thủ trưởng các sở, ngành TP; Công an TP; Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP; Ban Quản lý Khu đô thị Nam TP; UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý quy định tại khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 4253/BXD-HĐXD, rà soát đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 15 và khoản 26 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 để ban hành thông báo kết luận thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định hiện hành và đáp ứng các nội dung yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

Đối với thiết kế xây dựng trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không thuộc trường hợp do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, UBND TP yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng với bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC.

 Tăng cường kiểm soát thẩm định, cấp phép xây dựng các công trình thẩm duyệt về PCCC tại TP HCM. Ảnh minh họa

Về công tác cấp giấy phép xây dựng, UBND TP đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 37 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 4253/BXD- HĐXD; rà soát danh mục công trình quy định tại Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét, các yêu cầu về phòng chống cháy nổ theo quy định đối với từng loại công trình.

Theo đó, đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (gồm các trường hợp xây dựng mới, sửa chữa cải tạo và chuyển đổi công năng) kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm duyệt về PCCC theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp công trình/hạng mục công trình không thuộc danh mục công trình thẩm duyệt về PCCC, các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đánh giá việc tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng gửi văn bản lấy ý kiến phối hợp với Cảnh sát PCCC theo phân cấp góp ý kiến đối với thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Đối với nhà ở riêng lẻ chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ để hoạt động kinh doanh, UBND TP đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét các nội dung nêu trên và việc tuân thủ quy định tại Điều 9 Thông tư 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ.

UBND TP yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận huyện, phường xã tổ chức thực hiện việc kiểm soát các điều kiện an toàn về PCCC đối với công trình hiện hữu là nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng; UBND TP Thủ Đức và quận huyện, phường xã thực hiện quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo quản lý trật tự xây dựng, tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp.

Riêng Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Công an TP tiếp nhận các phản ánh của các sở ngành, quận huyện trong quá trình thực hiện công tác thẩm định và cấp giấy phép xây dựng có phát sinh khó khăn vướng mắc đối với các loại hình công trình chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC, tổng hợp tham mưu UBND TP kiến nghị các bộ ngành xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ để quản lý…

Anh Thư

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang