Bình Dương: Phê duyệt dự án Nâng cao NSCL giai đoạn 2017 - 2020

author 22:38 30/04/2018

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020”

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng cao năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2943/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Bình Dương: Phê duyệt dự án Nâng cao NSCL giai đoạn 2017 - 2020. Ảnh báo Bình Dương

 Bình Dương: Phê duyệt dự án Nâng cao NSCL giai đoạn 2017 - 2020. Ảnh báo Bình Dương

Theo quyết định nói trên, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu có 52 sản phẩm được chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy. 20 doanh nghiệp xây dựng áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 26000, SA 8000,  OHSAS 18000, ISO 50001, HACCP... 9 doanh nghiệp áp dụng một số công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với doanh nghiệp như 5S, QCC, 7 công cụ, Kaizen, GHK, KPI, TQM, Lean và các công cụ khác. 16 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Đào tạo 6 lượt chuyên gia về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng dể triển khai các hoạt động năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Góp phần nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp TFP đóng góp tăng trưởng ít nhất 35% vào năm 2020.

Bình Dương đặt mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020 có 16 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh báo Bình Dương

 Bình Dương đặt mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020 có 16 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh báo Bình Dương

Cũng theo dự án giai đoạn này, tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh phí trong việc tư vấn, chứng nhận và công bố hợp chuẩn hợp quy với mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/sản phẩm. Tư vấn xây dựng áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến với mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/hệ thống. Hỗ trợ cho doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến năng suất và chất lượng (đào tạo, tư vấn…) không quá 30 triệu đồng/1 công cụ, mỗi doanh nghiệp có thể được hỗ trợ áp dụng 4 công cụ với số tiền không quá 120 triệu đồng.

Triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020, đến nay Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận đơn đăng ký của 6 doanh nghiệp và được Hội đồng xét chọn đề xuất và chấp thuận 3 doanh nghiệp tham gia dự án, gồm Công ty Cổ phần Dược thảo Vina Reisi, Công ty TNHH Công nghiệp Nghệ Năng và Công ty Cổ phần Xây dựng U&I.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang