Bộ Tài chính triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công

author 16:38 19/12/2016

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính có Thông báo số 790/TB- BTC về việc về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.

Nhằm tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, mới đây, Bộ Tài chính đã có thông báo về việc về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công với 6 nội dung.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) cần: Khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện  đúng theo quy định.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục KHTC) trước ngày 31/12/2016.

Thông báo số790/TB- BTC về việc về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.
Bộ Tài chính thắt chặt việc sử dụng tài sản công, ô tô công. Ảnh minh họa.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu (Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) cần ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành trong tháng 12/2016.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu (Tập đoàn Bảo Việt): Đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,...) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Báo cáo Bộ (qua Cục KHTC) về kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2016.

Đối với các Cục, Viện CL&CS Tài chính thuộc Bộ: Giao Cục KHTC (đối với việc sắp xếp xe ô tô) và Vụ TCCB (đối với việc sắp xếp lái xe) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục và Viện CL&CSTC khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2016.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (còn lại): Khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Báo cáo Bộ (qua Cục KHTC) trước ngày 31/12/2016.

Bộ Tài chính cũng giao Cục KHTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo chung tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Bộ trước 15/01/2017.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang