Đáp án môn Sinh học mã đề 211, 212, 213, 214, 215 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

author 11:04 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Sinh học mã đề 211, 212, 213, 214, 215 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

Đáp án môn Sinh học mã đề 211, 212, 213, 214, 215 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

F5 liên tục để cập nhật! 

MÃ ĐỀ: 211

 

81. A 82. C 83. C 84. A 85. B 86. D 87. B 88. A
89. D 90. A 91. C 92. D 93. D 94. A 95. C 96. D
97. B 98. B 99.A 100. D 101. D 102. A 103. A 104. D
105. A 106. A 107. A 108. B 109. D 110. A 111. A 112. B
113. B 114. D 115. D 116. B 117. D 118. D 119. B 120. B

 

MÃ ĐỀ: 212

 

81. B 82. D 83. D 84. B 85. A 86. A 87. C 88. A
89. B 90.C 91. A 92. D 93. C 94. A 95. A 96. C
97. B 98. A 99.C 100. B 101. B 102. C 103. D 104. A
105. C 106. D 107. B 108. A 109. C 110. D 111. B 112. B
113. B 114. C 115. D 116. D 117. C 118. B 119. C 120. D

 

MÃ ĐỀ: 213

 

81. B 82. D 83. B 84. C 85. A 86. B 87. A 88. A
89. D 90.D 91. D 92. C 93. C 94. B 95. B 96. A
97. D 98. B 99.B 100. B 101. C 102. D 103. B 104. C
105. C 106. A 107. D 108. C 109. A 110. C 111. B 112. D
113. A 114.  115. C 116. C 117. B 118. A 119. A 120. C

 

MÃ ĐỀ: 214

 

81. D 82. B 83. B 84. C 85. A 86. C 87. C 88. A
89. B 90.A 91. C 92. A 93. A 94. A 95. B 96. D
97. C 98. B 99.C 100. A 101. C 102. B 103. C 104. D
105. C 106. B 107. D 108. C 109. D 110.  111.  112. 
113.  114.  115. A 116. C 117. B 118. C 119. D 120. B

 

MÃ ĐỀ: 215

 

81. C 82. C 83. D 84. B 85. D 86. C 87. D 88. D
89. D 90.B 91. D 92. B 93. C 94. A 95. C 96. A
97. B 98. B 99.C 100. A 101. D 102. D 103. D 104. C
105.D  106. B 107. B 108. D 109. A 110. C 111. A 112. D
113. A 114. A 115. A 116. B 117. A 118. D 119. A 120. B


 An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang