Dòng tiền SRF âm hơn 87 tỷ dù kinh doanh có lãi

author 07:20 10/05/2020

(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần (CTCP) Kỹ nghệ lạnh (HOSE: SRF) ghi nhận lãi ròng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 song dòng tiền kinh doanh âm 87 tỷ đồng.

Sự kiện: Kết quả kinh doanh

Công ty Cổ phần (CTCP) Kỹ nghệ lạnh (HOSE: SRF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020, ghi nhận lãi ròng tăng, song dòng tiền kinh doanh âm 87 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, các phí trong kỳ đều tăng đáng kể so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 30% chủ yếu là chi phí lãi vay (chiếm 10 tỷ đồng), tăng mạnh chi phí bán hàng (gấp 3 lần) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 55%) so với cùng kỳ chủ yếu do tăng dịch vụ mua ngoài.

Lãi gộp 3 tháng đầu năm 2020 thu về gần 21 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước giúp SRF có lãi ròng hơn 7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhìn vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, SRF lại ghi nhận âm hơn 87 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải trả và chi trả lãi vay.

Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền của SRF giảm 41% so với đầu năm khiến tổng tài sản của công ty giảm 4%, còn hơn 1,837 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% so với đầu năm, còn gần 817 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh SRF âm hơn 87 tỷ đồng trong quý I/2020: Ảnh minh họa

Giá trị khoản đầu tư tài chính dài hạn của SRF vào cuối quý I tăng 3% so với đầu năm, đạt gần 152 tỷ đồng. Trong đó, SRF sở hữu 36% vốn CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC), tương đương giá trị đầu tư hơn 141 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm nhờ thu được hơn 3 tỷ đồng lợi nhuận của HCC.

Tính tới 31/3/2020, SRF đầu tư hơn 2 tỷ đồng vào CTCP Phoenix Energy & Automation (Phoenix) và 1,9 tỷ đồng vào CTCP Kỹ thuật Formtek (Formtek), lần lượt sở hữu 45% vốn Phoenix và 19% vốn Formtek. Bên cạnh đó, SRF ghi nhận hơn 1.323 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 72% tổng tài sản. Trong khi đó, dư nợ vay ngắn hạn (chiếm 55% nợ phải trả) tăng 15% và dư nợ vay dài hạn tăng 2% so với đầu năm.

Năm 2020, SRF đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng tăng 17% so với thực hiện năm 2019. Đồng thời, mục tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của SRF lần lượt dự kiến là 100 tỷ đồng và 86 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá dự kiến ở mức 15%.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang