Gia chủ tuổi Giáp Dần (sinh năm 1974): Chọn tuổi nào xông đất là tốt nhất?

authorHuyền Bùi 06:00 11/02/2018

(VietQ.vn) - Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 cần lưu ý trong việc chọn tuổi xông đất để năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Tuổi của Gia chủ: Giáp Dần

Năm sinh : 1974

Mệnh: Đại Khê Thủy

Cung: Cấn

Năm: 2018            

Năm xông nhà: Mậu Tuất

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông nhà Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12, tốt.

Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Ngọ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 9/12, tốt.

gia-chu-tuoi-giap-dan-sinh-nam-1974-chon-tuoi-nao-xong-dat-la-tot-nhat

 Gia chủ tuổi giáp Dần 1974 cần thận trọng khi chọn tuổi xông đất vì ngày mùng 1 đầu năm rất quan trọng. Ảnh minh họa

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12, tốt.

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh tương khắc với Giáp của gia chủ, không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Rượu bào ngư chục triệu đồng/bình biếu Tết: Cẩn trọng mua phải hàng giả!(VietQ.vn) - Do là sản phẩm độc lạ trên thị trường, lại được cho là có nhiều tác dụng với sức khỏe, nên nhiều người đang tìm mua rượu bào ngư làm quà biếu, tặng Tết.

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu tương khắc với Giáp của gia chủ, không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim:

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Giáp Dần

Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới tốt nhất cho gia chủ tuổi Giáp Dần 1974:

Ngày mùng 1 Tết (Thứ 6 ngày 16/2 dương lịch): Nên xuất hành theo hướng Nam.

Ngày mùng 2 Tết (Thứ 7 ngày 17/2 dương lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 Tết (Chủ nhật ngày 18/2 dương lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm mới Mậu Tuất 2018

Ngày mùng 3 Tết (18/2) giờ đẹp Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h).

Ngày mùng 5 Tết (20/2) giờ đẹp Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h).

Ngày mùng 10 Tết (25/2) giờ đẹp Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h).

Minh Trần (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang