ISO/TS 22421: Hướng dẫn về tiệt trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

author 06:39 03/03/2021

(VietQ.vn) - Hướng dẫn mới về tiệt trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe vừa được xuất bản.

Để tránh nhiễm vi sinh trên các thiết bị y tế cần phải chú ý để phát hiện bất kỳ nguồn nhiễm bẩn tiềm ẩn nào, đặc biệt là trong môi trường và con người.

Các yếu tố và yêu cầu áp dụng rất nhiều, tùy thuộc vào môi trường sử dụng thiết bị y tế và cách thức chúng đã được tiệt trùng trước đó. Đặc điểm kỹ thuật mới về máy tiệt trùng cung cấp các yêu cầu đầu tiên đã được thống nhất quốc tế để đảm bảo rằng không có khía cạnh nào bị bỏ sót.

ISO/TS 22421, Tiệt trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Các yêu cầu chung đối với máy tiệt trùng được sử dụng để tiệt trùng giai đoạn cuối của thiết bị y tế trong cơ sở chăm sóc sức khỏe xác định yêu cầu và phương pháp thử nghiệm liên quan có tính chất chung và đặt cơ sở cho các tiêu chuẩn trong tương lai chi tiết hơn.

Đặc điểm kỹ thuật này tính đến vô số yếu tố góp phần vào sự an toàn và hiệu quả của trang thiết bị y tế, đặc biệt là về thiết kế và sản xuất, cung cấp các thiết bị chỉ thị, giám sát, kiểm soát và ghi lại, phát thải của thiết bị, thông tin mà mọi nhà sản xuất phải cung cấp.

ISO/TS 22421 được chuẩn bị bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO /TC 198 Khử trùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ban thư ký do ANSI, thành viên ISO tại Hoa Kỳ, đảm nhiệm. 

Hà My

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thuốc và sản phẩm sinh học(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ECU/498 ngày 11/1/2020, Ecuador thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh thay thế Quy định về các hướng dẫn để kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc của thuốc, sản phẩm sinh học và thiết bị y tế.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot