ISO 3834 giúp Công ty Cổ phần cơ khí kỹ thuật Cao Đại Dũng tạo niềm tin với khách hàng

author 06:56 22/12/2020

(VietQ.vn) - Áp dụng Hệ thống QLCL hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 không chỉ giúp Công ty cổ phần cơ khí kỹ thuật Cao Đại Dũng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm mà còn giảm đáng kể chi phí cho việc sửa chữa sản phẩm sai hỏng, tạo niềm tin với đối tác, khách hàng.

Công ty Cổ phần cơ khí kỹ thuật Cao Đại Dũng hoạt động trong lĩnh vực như tư vấn và thiết kế các hạng mục trong xây dựng công trình công nghiệp; sản xuất, thi công, lắp dựng nhà thép tiền chế, kết cấu thép xây dựng nhà xưởng cho các công trình dân dụng… Căn cứ vào tình trạng của Công ty, chuyên gia tư vấn của Trung tâm Thông tin Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành các công việc: tư vấn, đào tạo, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 3834.

ISO 3834 giúp Công ty cổ phần cơ khí kỹ thuật Cao Đại Dũng tạo niềm tin tuyệt đối với khách hàng

 ISO 3834 giúp Công ty cổ phần cơ khí kỹ thuật Cao Đại Dũng tạo niềm tin tuyệt đối với khách hàng.

Các chuyên gia đã phối hợp cùng các bộ phận tiến hành soạn thảo tài liệu và mẫu biểu công việc cần thiết theo yêu cầu tác nghiệp của Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Hướng dẫn áp dụng thử các mẫu biểu công việc, tiến hành đánh giá sự phù hợp các mẫu biểu, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu.

Cùng với đó, các chuyên gia cũng đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ cho thành viên ban ISO nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Tiến hành soạn thảo các tài liệu viện dẫn và biểu mẫu công việc cần thiết theo yêu cầu của Công ty; Hướng dẫn các thành viên Ban ISO xây dựng các quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn công việc; Tổ chức Đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng tới các thành viên trong ban ISO.

Các thành viên ban ISO có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên trong bộ phận thực hiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834; Thực hiện hướng dẫn các thành viên Ban ISO cách thức đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834, xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tài liệu đã ban hành và áp dụng tại Công ty sau đó đưa ra báo cáo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Kết hợp cùng các thành viên Ban ISO dựa vào báo cáo đánh giá nội bộ để phát hiện các điểm không phù hợp so với yêu cầu tác nghiệp và tiêu chuẩn ISO 3834, hướng dẫn cách thức khắc phục sai lỗi cùng các hành động phòng ngừa tương ứng.

Sau khi được các chuyên gia tư vấn, đào tạo Công ty cổ phần cơ khí kỹ thuật Cao Đại Dũng đã xây dựng hoàn thiện sổ tay chất lượng để giới thiệu về Công ty, về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, có bổ sung các nội dung và yêu cầu của ISO 3834.

Công ty cũng đã xây dựng bổ sung và áp dụng các quy trình và biểu mẫu kèm theo như: quy trình hàn, quy trình kiểm soát điều phối viên hàn, quy trình gia nhiệt trước, trong và sau khi hàn... Các công việc của từng cá nhân, từng bộ phận trong công ty nói chung và trong bộ phận hàn nói riêng đã được chuẩn hóa theo đúng các quy trình, giảm thiều những hành động không phù hợp làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; Xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn công việc. Chính là tài liệu mô tả chi tiết công việc cụ thể được thực hiện tại các khâu nhất định và phạm vi áp dụng của hướng dẫn công việc được xác định bởi phạm vi thủ tục liên quan.

Ban đầu mới áp dụng tiêu chuẩn ISO 3834 công ty còn gặp khó khăn trong tiếp cận nhưng đã dần phát huy được vai trò trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, giảm đáng kể chi phí cho việc sửa chữa sản phẩm sai hỏng. Mọi hoạt động về quản lý chất lượng đã được chuẩn hóa từ đó giúp lãnh đạo công ty dễ dàng hơn trong công tác quản lý và điều hành, giúp nhân viên dễ dàng hơn trong thực hiện công việc, giảm bớt được các cuộc họp giữa lãnh đạo và nhân viên trong việc xử lý từng vụ việc không đáng có.

Tiêu chuẩn ISO 3834 không chỉ giúp công ty nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm mà còn giảm đáng kể chi phí cho việc sửa chữa sản phẩm sai hỏng, tạo niềm tin với đối tác, khách hàng.

 Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang