Kinh nghiệm áp dụng HTQLCL ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại Bình Định

author 05:56 12/04/2021

(VietQ.vn) - Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là 204 cơ quan.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là 204 cơ quan. Trong đó, 21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 13 chi cục và tương đương trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;  11 UBND cấp huyện; 11 phòng chuyên môn cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo): 11 cơ quan và 148 UBND cấp xã.

Triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể. 

Sở KH&CN đã tổ chức triển khai kịp thời Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng Kế hoạch triển khai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 13/8/2014. Phổ biến, hướng dẫn các quy định được đảm bảo và hoạt động kiểm tra, giám sát được duy trì theo kế hoạch hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt 

Hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan áp dụng HTQLCL được duy trì. Góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức về hiệu quả việc áp dụng HTQLCL trong cơ quan, nhằm cung cấp dịch vụ hành chính cho tổ chức, công dân tốt hơn và đúng quy định pháp luật. 

Kiểm soát được phạm vi áp dụng, cập nhật văn bản quy phạm liên quan thủ tục hành chính vận hành trong HTQLCL và tích hợp các quy định, ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho tổ chức, công dân tiếp cận và giải quyết nhanh chóng, qua đó trách nhiệm của môi tổ chức và cá nhân trong cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính cũng như thỏa mãn khách hàng ngày càng được xác định và nâng cao. 

Đánh giá của nhiều cơ quan, việc áp dụng HTQLCL đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Trách nhiệm của từng vị trí cán bộ, công chức được nâng cao do quy trình giải quyết thủ tục hành chính được xác định rõ ràng về trách nhiệm, quền hạn, cách làm, thời gian hoàn thành; Kiểm soát tài liệu, hồ sơ được nhất quan và cập nhật kịp thời, lưu trữ và truy xuất nhanh chóng; Lãnh đạo kiểm soát được các quá trình thông qua các quy trình và thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Chất lượng dịch vụ được cải tiến, thỏa mãn nhu cầu của tổ chức, công dân. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn những tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan xây dựng, áp dụng HTQLCL phạm vi áp dụng chưa gắn toàn bộ thủ tục hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, còn mang tính hình thức, ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng, không phát huy được những ưu điểm của hệ thống quản lý vốn có của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. 

Duy trì hiệu lực hệ thống sau khi đã công bố phù hợp, nhiều cơ quan chưa thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu tiêu chuẩn và quy định về áp dụng HTQLCL. Cụ thể như hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo hay cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính vận hành trong hệ thống,... 

Hoạt động cải tiến và gắn kết quy định liên quan đến HTQLCL nhiều cơ quan chưa thực sự quan tâm như kiểm soát tài liệu Hệ thống vẫn sử dụng hình thức phe duyệt, kiểm soát bằng văn bản giấy truyền thống, chưa gắn cải cách thủ tục hành chính với quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính trong HTQLCL,...

Với mục tiêu không ngừng nâng cao sự thỏa mãn “khách hàng” là tổ chức, công dân và chất lượng” dịch vụ hành chính công tại các cơ quan hành chính nhà nước, Sở KH&CN tỉnh Bình Định tiếp tục quán triệt Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và thỏa mãn tổ chức, công dân. Đồng thời, điều chỉnh cơ quan là UBND xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng HTQLCL trong Quyết định số 19/2014/QĐ TTg. Vì thực tế địa phương tỉnh Bình Định cũng như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai xây dựng, áp dụng. 

Duy trì hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn, kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, với mục tiêu nâng cao nhận thức và kiểm soát quá trình triển khai thực hiện HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Hà My

Dùng nước giặt, nước xả vải kém chất lượng gây hại sức khỏe trẻ nhỏ như thế nào?(VietQ.vn) - Các chất gây hại tích tụ trong cơ thể trẻ lâu sẽ khiến hệ miễn dịch của trẻ bị suy yếu, kèm theo đó làm mất khả năng chống lại nguy cơ bệnh tật luôn rình rập, đe dọa sức khỏe.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang