Lập Đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

author 06:43 20/04/2020

(VietQ.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố năm 2020

Cụ thể, Đoàn giám sát, kiểm tra gồm các Sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố và các sở, ngành chức năng liên quan. Đối tượng giám sát, kiểm tra: 6 doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung giám sát, kiểm tra việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa 

Cụ thể, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, gồm: Quản lý máy trò chơi điện tử có thưởng; quản lý đồng tiền quy ước; quản lý thiết bị dự phòng; điểm kinh doanh; người quản lý điều hành; quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh; chấp hành quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế tài chính và thể lệ trò chơi; quản lý ngoại hối và quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền; chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; thực hiện chế độ kế toán, chế độ báo cáo...

Đồng thời, kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, ngày 29/7/2013, và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016, của Chính phủ. Đối với doanh nghiệp đã được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, ngày 29/7/2013, của Chính phủ có hiệu lực thi hành; thực hiện rà soát việc chấp hành quy định của pháp luật qua các thời kỳ.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang