Năm 2019 tăng cường công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn

author 06:36 18/01/2019

(VietQ.vn) - Tính đến tháng 12 năm 2018, Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN có khoảng 11.500 TCVN với mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt trên 54%.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Khôi - Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) diễn ra mới đây.

Ông Nguyễn Văn Khôi - Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo ông Khôi, hệ thống QCVN hiện có khoảng 780 QCVN được 14 Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực ban hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong năm 2018, Tổng cục TCĐLCL với vai trò là cơ quan đầu mối đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 06 QCĐP của địa phương, thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế.

Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế- xã hội đã được xây dựng phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO, FTA…).

Lãnh đạo Vụ Tiêu chuẩn cho biết, trong năm qua đơn vị này đã phối hợp đẩy mạnh xây dựng nhóm TCVN trọng yếu phục vụ quản lý nhà nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế như: Hiệu suất năng lượng, đô thị thông minh, nông nghiệp hữu cơ, tiết kiệm nước, an toàn thực phẩm, xăng dầu khí, thép, bảo vệ môi trường, hệ thống quản lý…

Một nét mới trong hoạt động hội nhập về xây dựng tiêu chuẩn trong năm qua cũng đã thu hái được những kết quả nhất định, cụ thể: Việt Nam chủ trì 3 dự án soát xét tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và 01 dự án biên soạn tiêu chuẩn ISO mới đầu tiên kể từ khi là thành viên chính thức của ISO. Đó là Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO/DIS 1656 Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thô – Xác định hàm lượng nitơ trên cơ sở áp dụng thành quả nghiên cứu khoa học từ Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam; Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO 248-1:2011 Cao su thô – Xác định hàm lượng chất bay hơi – Phần 1: Phương pháp cán nóng và phương pháp tủ sấy và Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO 1658: 2015 Cao su thiên nhiên – Quy trình đánh giá do trong tiêu chuẩn có một số điều không phù hợp, dẫn đến không thực hiện hoặc khó thực hiện.

Việc chủ động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế tăng cường uy tín và vị thế của Việt Nam trong hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế và tạo cơ hội cho sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ngay trên sân nhà, tạo điều kiện bước vào thị trường thế giới dễ dàng hơn.

Đặt mục tiêu cho năm 2019, ông Khôi cho biết, hoạt động tiêu chuẩn sẽ tập trung vào tăng cường công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa trong khuôn khổ hợp tác APEC/SCSC, ISO, IEC, PASC, ACCSQ/WG1, GS1, JISC, KATS, AS, EnterpriseSingapore...

Thúc đẩy hợp tác quốc tế với APEC, ISO, IEC, PASC, JISC, ASTM, BSI... theo hướng ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế và khu vực.

Đã cắt giảm trên 56% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (VietQ.vn) - Năm 2018, Tổng cục TCĐLCL đã cắt giảm, đơn giản hóa được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 73% của toàn Bộ KH&CN và so với điều kiện kinh doanh lĩnh vực TCĐLCL, đã cắt giảm được 48/82 tại 3 nghị định, tương đương 56,09%.

Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang