Đã cắt giảm trên 56% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

author 09:48 13/01/2019

(VietQ.vn) - Năm 2018, Tổng cục TCĐLCL đã cắt giảm, đơn giản hóa được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 73% của toàn Bộ KH&CN và so với điều kiện kinh doanh lĩnh vực TCĐLCL, đã cắt giảm được 48/82 tại 3 nghị định, tương đương 56,09%.

Đây là kết quả mà Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Trần Văn Vinh thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL (Bộ KH&CN) diễn ra chiều ngày 11/1, tại Hà Nội.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại Hội nghị 

Theo ước tính, chỉ tính riêng đối với nhóm hàng hóa thuộc diện kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN quản lý, với việc giảm thời gian thông quan nên tiết kiệm được chi phí lưu kho lưu bãi, đi lại khoảng 60.000 đồng lô hàng nhập khẩu/năm, tiết kiệm cho doanh nghiệp được khoảng hơn 720 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, Tổng cục TCĐLCL đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (trong thời hạn 1 ngày xác nhận để thông quan hàng hóa và thực hiện hậu kiểm). Đồng thời, tiếp tục duy trì việc quản lý 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa (với 93,3% loại sản phẩm cụ thể phân theo mã HS) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN theo cơ chế hậu kiểm.

Năm 2018, Tổng cục TCĐLCL đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN), là đơn vị đầu mối tham mưu, xây dựng phương án trình Bộ KH&CN để trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ 63/121 (56,09%) điều kiện đầu tư, kinh doanh. Trong đó, riêng lĩnh vực TCĐLCL đã cắt giảm, đơn giản hóa được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 73% của toàn Bộ KH&CN và so với điều kiện kinh doanh lĩnh vực TCĐLCL, đã cắt giảm được 48/82 tại 3 nghị định tương đương 56,09%. Như vậy, Tổng cục TCĐLCL đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh.

Năm 2018, Tổng cục đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 06 QCĐP của địa phương, thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế. Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế- xã hội đã được xây dựng phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO, FTA…)”.

Khoảng 10.000 điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành được đơn giản, cắt giảm(VietQ.vn) - Thời gian tới, các bộ ngành dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 3.807 điều kiện kinh doanh và 6.003 dòng hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành.

 Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang