Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2019: Tăng tốc để bứt phá!

author 19:32 11/01/2019

(VietQ.vn) - Ngày 11/1 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng tham dự hội nghị cùng các đại diện đến từ Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo khối cơ quan quản lý, cơ quan trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội Bộ KH&CN.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị.

Cán đích với nhiều kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết, quán triệt tinh thần hành động của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, năm 2018 Tổng cục đã triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế; Triển khai thực hiện tốt đảm bảo chất lượng và tiến độ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN trong năm 2018; Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, Tổng cục luôn đặt ra câu hỏi TCĐLCL làm gì để phát triển KT-XH, đóng góp gì cho KH&CN và theo đó tất cả các hành động của Tổng cục trong thời gian vừa qua tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện công tác quản lý nhà nước một cách hiệu quả.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh cho biết, năm 2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã tích cực triển khai quyết liệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thúc đẩy mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp hữu cơ, hiệu suất năng lượng...

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị đã được Tổng cục khẩn trương triển khai và cụ thể hóa thành chương trình hành động. Việc đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều tỷ đồng từ việc tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc trong thông quan hàng hóa nhằm tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

“Theo ước tính của Tổng cục, chỉ tính riêng đối với nhóm hàng hóa thuộc diện kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN quản lý, với việc giảm thời gian thông quan nên tiết kiệm được lưu kho lưu bãi, chi phí đi lại khoảng 60.000 đồng lô hàng nhập khẩu/năm đã tiết kiệm cho doanh nghiệp được khoảng hơn 720 tỷ đồng/năm”, ông Linh cho biết.

Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa, bãi bỏ 63/121 (56,09%) điều kiện đầu tư, kinh doanh, trong đó riêng lĩnh vực TCĐLCL đã cắt giảm, đơn giản hóa được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh chiếm 73% của toàn Bộ KH&CN và so với điều kiện kinh doanh lĩnh vực TCĐLCL đã cắt giảm được 48/82 tại 03 Nghị định tương đương 56,09%. "Như vậy, Tổng cục đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh", ông Linh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, năm 2018 với vai trò đầu mối, Tổng cục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát danh mục hàng hóa nhóm 2. Đồng thời, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính để thực hiện việc kết nối thành công cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Qua đó, việc thực hiện các thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trực tuyến cấp độ 4, giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành cho Doanh nghiệp nhập khẩu, đáp ứng về cải cách hành chính theo yêu cầu Nghị quyết của Chính phủ.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục.

Điểm nhấn từ công tác quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Năm 2018, Tổng cục đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO, FTA,…).

Năm 2018 đã công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 06 QCĐP của địa phương; thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế.

Năm 2018, các QCVN về dây và cáp điện, QCVN về xăng dầu, nhiên liệu sinh học đối với những sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng sức khỏe con người chưa được phân cụ thể các Bộ, ngành quản lý (Khí thiên nhiên; Dầu nhờn động cơ đốt trong; Đèn Led; Đồ chơi trẻ em; Thép làm cốt bê tông; Thép không gỉ; Pin sạc,...) cũng đã được Tổng cục xây dựng.

Năm 2018, Tổng cục đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản lý về đo lường, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. Thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 116 lượt đơn vị; Chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 58 lượt đơn; Chứng nhận 115 chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2; Phê duyệt 3.134 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước...

Năm 2018, Tổng cục là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ KH&CN triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 75/NQ-CP. Ngoài ra, Tổng cục còn tích cực trong việc xử lý các vấn đề nóng của xã hội như xăng dầu, an toàn thực phẩm, thép, máy lọc nước, thiết bị điện - điện tử, hoạt động kiểm tra chuyên ngành và tham gia Tổ công tác xử lý 12 dự án, nhà máy chậm tiến độ thuộc quản lý của Bộ Công Thương; Góp ý chính sách về nhập khẩu ô tô, khí thải, lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, tiết kiệm năng lượng,...

Hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông, nhập khẩu, kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất, khảo sát đánh giá chất lượng hàng hóa trên thị trường, đưa ra biện pháp cảnh báo đối với các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng giả được tăng cường.

Năm qua, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp Chi cục TCĐLCL, Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: xăng, dầu; điện- điện tử; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm, phương tiện đo; thực phẩm đóng gói sẵn, vàng trang sức, mỹ nghệ; hóa chất gia dụng; thiết bị viễn thông,...; kiểm tra, khảo sát tại 644 cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu với kết quả cụ thể và xử lý vi phạm như: Tạm dừng lưu thông 41 cơ sở; 204 mẫu hàng hóa; trong sản xuất 6 mẫu gồm 5 mẫu MBH: 5.002 cái; 1 mẫu dầu DO: 270m3; tiêu hủy 3 lô cầu gai tại 03 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em; chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở, xử phạt 9 cơ sở tổng số gần 200 triệu đồng.

 Năm 2018 là năm đầy dấu ấn của Tổng cục TCĐLCL với nhiều kết quả nổi bật.
Bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp sẽ triển khai trong năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, năm 2019 sẽ là một năm đầy thử thách đối với ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trước yêu cầu của thực tiễn Tổng cục sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên từng vị trí công tác.

Cụ thể: Hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình hành động và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN; ưu tiên, tập trung nguồn lực kinh phí cho các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Hoàn thiện Cơ cấu tổ chức, Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng TCVN; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn, xây dựng các TCVN, QCVN đối với nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành; Tăng cường hoạt động đo lường trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành.

Xây dựng nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về MSMV phục vụ nhu cầu truy xuất nguồn gốc; Triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa; Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng, đo lường; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế theo chiều sâu ở cấp các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật…

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục TCĐLCL trong việc triển khai, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Theo Bộ trưởng, Tổng cục TCĐLCL với trách nhiệm và đóng góp đã luôn chủ động và sáng tạo trong thẩm quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Bộ trưởng đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm và nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa về công tác xây dựng thể chế; triển khai nhanh nhất công tác xã hội hóa để củng cố nguồn lực; trọng tâm hơn nữa vào các nhiệm vụ mà Tổng cục đang thực hiện triển khai.

Đề cập đến bối cảnh năm 2019, Bộ trưởng nhấn mạnh về sự "bứt phá – sáng tạo và hiệu quả” theo tinh thần của Chính phủ, do đó Bộ trưởng cho rằng năm 2019 sẽ là một năm rất nhiều việc phải làm. Tổng cục TCĐLCL sẽ tiếp tục trọng trách thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị…, do đó Bộ trưởng kỳ vọng Tổng cục sẽ tiếp tục có những sáng tạo, mạnh mẽ và quyết liệt trong cách làm để bứt phá trong năm mới.

“Nhìn toàn cảnh với trách nhiệm, sự nỗ lực và hoạt động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả và toàn diện của Tổng cục trong năm qua, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự quyết tâm, phát huy những kết quả, tinh thần vào cuộc để hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ 2019 với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là bứt phá để tạo thành quả xứng đáng chào mừng 60 năm ngày truyền thống KH&CN”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc với Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc(VietQ.vn) - Chiều ngày 14/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có buổi làm việc với Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KSA).

Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang