Nâng cao chất lượng chuyên gia về năng suất chất lượng

author 08:48 17/12/2014

(VietQ.vn) - Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức khoá đào tạo “Chuyên gia về năng suất chất lượng” trong các ngày từ 15 - 24/12/2014 tại Hà Nội.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trong khuôn khổ triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức khoá đào tạo “Chuyên gia về năng suất chất lượng” – Ngày 15-24/12/2014 tại Viện Năng suất Việt Nam.

Khóa đào tạo này gồm 2 học phần. Trong đó, Học phần I về Kiến thức cơ bản về năng suất chất lượng có các chuyên đề như:

Chuyên đề 1: Tổng quan về năng suất chất lượng 

- Các khái niệm cơ bản về năng suất. 

- Khái niệm hoạt động tạo giá trị gia tăng và giá trị gia tăng. 

- Các chỉ tiêu đo năng suất ở cấp độ doanh nghiệp. 

- Ý nghĩa của các chỉ tiêu năng suất doanh nghiệp. 

Chuyên đề 2: Cơ sở lý luận chung về năng suất chất lượng

- Chuẩn bị các dữ liệu đo năng suất.

- Đo, tính toán năng suất doanh nghiệp.

- Phân tích thực trạng doanh nghiệp dựa trên kết quả đo năng suất.

Nâng cao năng lực cho các chuyên gia năng suất chất lượng

Học phần II: Kiến thức chung về một số công cụ cơ bản cải tiến năng suất chất lượng gồm các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Thực hành tốt 5S; Duy trì áp dụng 5S

- Tổng quan về 5S.

- Hướng dẫn thực hiện 5S cho các khu vực. 

- Các hình ảnh/phim minh họa về thực hành tốt 5S tại các tổ chức.

Chuyên đề 2: Mô hình duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM);

- Tổng Quan TPM.

- Các vấn đề về lãng phí.

- Các tổn thất trong hoạt động sản xuất .

- Các trụ cột trong TPM.

- Các bước thực hiện TPM. 

- Kinh nghiệm áp dụng TPM tại một số doanh nghiệp.

Chuyên đề 3: Mô hình quản lý tinh gọn theo (LEAN);

- Giới thiệu về Lean.

- Giới thiệu phương pháp và các bước triển khai Lean.

- Giới thiệu các kỹ thuật và công cụ cơ bản trong Lean.

- Các nguyên tắc trong Lean.

- Thiết lập định hướng.

- Xác định vấn đề và phân tích.

- Xác định và thực hiện giải pháp cải tiến.

Chuyên đề 4: Bảy công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng (SPC);

- Giới thiệu về chất lượng và kiểm soát chất lượng.

- Giới thiệu về quá trình và kiểm soát quá trình.

- Vấn đề lãng phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Công cụ nhận biết lãng phí trong doanh nghiệp. 

- Một số công cụ giảm thiểu lãng phí. 

- Công cụ hỗ trợ cải tiến liên tục. 

- Bài tập thực hành ứng dụng các công cụ thống kê. 

Học phần III: Kỹ năng nghiệp vụ để phát triển phong trào năng suất chất lượng, tuyên truyền nhận thức và vận động áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Chuyên đề 1: Nghiệp vụ tuyên truyền, quảng bá. 

Chuyên đề 2: Phương pháp làm việc nhóm và triển khai quảng bá rộng khắp 

Được biết, cuối mỗi học phần là chương trình ôn tập, kiểm tra cuối khóa. Đối tượng tham dự là lãnh đạo đơn vị/doanh nghiệp, thành viên ban chỉ đạo năng suất, chất lượng; Cán bộ quản lý, điều phối chất lượng tại doanh nghiệp.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang