Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặt ra yêu cầu với EVN

author 07:06 29/01/2016

(VietQ.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, định hướng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Tại Hội nghị này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội để tính toán, dự báo nhu cầu điện toàn quốc phù hợp, đồng thời thường xuyên cập nhật các yếu tố về sản xuất điện để xây dựng phương án vận hành hệ thống điện quốc gia một cách chủ động, phù hợp, có dự phòng, bảo đảm an ninh cung cấp điện và hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặt ra yêu cầu với EVNPhó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN tăng năng suất lao động

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, EVN cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế chính sách cụ thể trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án, công trình điện được giao; thực hiện kế hoạch phát triển điện hạt nhân một cách chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các mục tiêu hàng đầu là an toàn và hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu, cải tiến công tác tính toán phân tích hệ thống điện phù hợp với thực tế hệ thống điện quốc gia nước ta là hệ thống điện lớn trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn tin cậy, trong đó cần quan tâm đến vấn đề dòng ngắn mạch, điện áp, tần số, chênh lệch góc pha, liên kết lưới điện với các nước trong khu vực …

Tiếp tục cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng; nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, giao các chỉ tiêu cụ thể cho các tổng công ty điện lực/công ty điện lực để giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện.

Riêng về phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII; Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 1/2016.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đồng ý xem xét, ban hành cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch điện VII, đảm bảo hệ thống điện quốc gia luôn tin cậy, có dự phòng.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang