Thứ trưởng Phạm Hồng Hải: 'Xây dựng CP điện tử mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ Chính phủ nào'

author 06:23 27/09/2019

(VietQ.vn) - Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông Phạm Hồng Hải cần thiết lập nền tảng, hạ tầng an toàn, tin cậy để triển khai Chính phủ điện tử của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Chính phủ điện tử luôn được Nhà nước đặc biệt coi trọng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh trạnh, năng suất lao động. Việt Nam là một trong những nước đã có những tiến bộ về mức độ phát triển Chính phủ điện tử. Cụ thể, Việt Nam đã chuyển từ nhóm các nước có chỉ số phát triển trung bình sang nhóm các nước có chỉ số phát triển cao; thứ hạng chung tăng 10 bậc, đứng thứ 89/193 quốc gia, vùng lãnh thổ (so với hạng 99 của báo cáo năm 2014).

Thời gian qua, thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao về đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện, bước đầu đạt được kết quả khả quan.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải. 

Theo Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, hiện nay, Chính phủ điện tử là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử trở thành mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ Chính phủ nào. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương luôn có nhiều nỗ lực phát triển Chính phủ điện tử nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi, bên cạnh đó góp phần công khai, minh bạch các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, trong xu thế phát triển viễn thông Internet, ngày nay Internet không chỉ cung cấp thông tin mà còn là nền tảng, hạ tầng quan trọng cho các giao dịch điện tử nói chung và điện tử Chính phủ nói riêng. Các giao dịch điện tử trong nền kinh tế số ngày càng nhiều và nhu cầu phải bảo đảm an toàn ngày càng lớn, do đó sự cần thiết sử dụng các sản phẩm mật mã dân sự, an toàn thông tin ngày càng tăng về quy mô, số lượng, loại hình, chủng loại. Sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự không chỉ sử dụng bảo mật thông tin bí mật của Nhà nước, mà còn được sử dụng rộng rãi trong bảo vệ thông tin cho Chính phủ điện tử và Văn phòng điện tử. 

Ngày 17/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, trong đó Bộ Thông tin và truyền thông được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến Chính phủ điện tử. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ TT&TT với Ban Cơ yếu Chính phủ và các bên liên quan trong thời vừa qua cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới, không chỉ trong nhiệm vụ quản lý cấp phép sản phẩm dịch vụ hàng hóa dân sự, mà còn thiết lập nền tảng, hạ tầng an toàn, tin cậy để triển khai Chính phủ điện tử của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. 

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, như: ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn để hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy việc xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, từng bước triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; đã cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp và người dân như: đăng ký doanh nghiệp, kê khai thuế, nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội...; một số bộ, ngành đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tại một số địa phương, hệ thống thông tin một cửa điện tử được đưa vào vận hành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức; chất lượng nhân lực về công nghệ thông tin của Việt Nam cũng được nâng cao.

Hồng Vân

Đẩy mạnh Chính phủ điện tử, tăng mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh việc triển khai Chính phủ điện tử góp phần tăng độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang