Vi phạm quy định hàng bình ổn bị phạt 60 triệu đồng

author 07:31 28/09/2013

Đó là quy định được nêu tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, mức phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo trong thời hạn dưới 5 ngày làm việc so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác bình ổn giá. 


Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chậm báo cáo trong thời hạn từ 5 ngày làm việc đến 10 ngày làm việc. 

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chậm báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều này quá 10 ngày làm việc. 

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong những biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện một trong những biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi trích lập không đúng hoặc sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật về giá. 

Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi không trích lập Quỹ bình ổn giá.

Ngoài mức phạt trên, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền do sử dụng không đúng Quỹ bình ổn giá; buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền do trích lập không đúng hoặc không trích lập Quỹ bình ổn giá theo quy định.  

Theo BVPL

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang