Chuỗi chương trình đào tạo hệ thống quản lý và nâng cao năng suất doanh nghiệp

author 14:18 23/07/2019

(VietQ.vn) - Viện Năng suất Việt Nam sẽ tổ chức các khóa đào tạo cho các tổ chức/doanh nghiệp, bệnh viện/cơ sở y tế có quan tâm đến một số nội dung như ISO 9001:2015, 5S, TWI, Lean Six Sigma.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo đó, các khóa đào tạo được tổ chức trong thời gian dự kiến như sau:
1. Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá.
Thời gian: 29/7 - 7/8/2019
2. Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ
Thời gian: 01-02/08/2019 ( 02 ngày)
3. Hướng dẫn áp dụng và thực hành đánh giá 5S trong bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh
Thời gian: 05-07/08/2019 (03 ngày)
4. Hướng dẫn áp dụng và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính Nhà nước
Thời gian: 08- 09/08/2019 (02 ngày)

5. Nâng cao kỹ năng chỉ dẫn và cải tiến công việc cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung” theo phương pháp TWI
- Thời gian: Ngày 12-13/8/2019 (02 ngày)
6. Kỹ năng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ của người bệnh
Thời gian: 15-16/08/2019 (02 ngày)
7.Chuyên gia tư vấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước (theo thông tư số 26/2014/TT-BKHCN)
Thời gian: 19-23/08/2019 (05 ngày)
8. Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng
- Thời gian: 20-22/08/2019 (03 ngày)
9. Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước (theo thông tư số 26/2014/TT-BKHCN)
Thời gian: 26-30/8/2019 (05 ngày)
10. Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý hệ thống cho Thư ký ISO 9000
- Thời gian: 04-06/9/2019 (03 ngày)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang