Việt Nam-EU ký Hiệp định Tài chính 114 triệu euro cho ngành y tế

author 06:58 05/12/2014

Chương trình Hỗ trợ Chính sách ngành y tế giai đoạn 2 trị giá 114 triệu euro sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các cải cách ngành y tế và thực hiện các kế hoạch, chương trình để tiến đến các cải cách trên trong giai đoạn 2015-2017.

định Tài chính, EU, Chính sách ngành y, tuyến huyện, Đinh Tiến Dũng

Điều trị cho bệnh nhân ở tuyến huyện.

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam cùng Ngài Pierre Amilhat, Tân Cục trưởng, Cục châu Á, Trung Á/Vùng Vịnh và Thái Bình Dương, thuộc Tổng cục Phát triển và Hợp tác, Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định Tài chính “Chương trình Hỗ trợ Chính sách Ngành y tế giai đoạn 2: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ Y tế (EU-HSPSP 2).”

Mục tiêu chung của Chương trình là giảm nghèo bền vững và tăng trưởng hài hòa tại Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và chất lượng phù hợp với chiến lược quốc gia phát triển ngành y tế Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là hỗ trợ đạt được đúng lúc các mục tiêu chính sách của ngành được vạch ra trong kế hoạch 5 năm của ngành y tế (2011-2015).

Chương trình cũng đóng góp cho việc xây dựng chính sách và kế hoạch y tế cho giai đoạn 2016-2020. Hỗ trợ sẽ tập trung vào việc thúc đẩy lộ trình bao phủ y tế cho toàn dân; cải thiện tiếp cận và chất lượng dịch vụ ở tuyến dưới (huyện và xã) và qua đó, đống góp cho việc giảm tải bệnh viện tuyến trên.

Hai bên khẳng định việc cam kết và hỗ trợ thực hiện thành công Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 và Chương trình này sẽ là sự tiếp nối thành công trong 20 năm hợp tác giữa EU và Bộ Y tế.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang