Bắc Giang: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong áp dụng ISO hành chính công

author 17:13 22/11/2017

(VietQ.vn) - Sáng ngày 21/11, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2014 - 2017.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tổng cục trưởng Tổng Cục Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ISO Dương Văn Thái tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 3 năm triển khai kế hoạch 1787/KH-UBND ngày 03/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2017. Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo) đã tham mưu, ban hành các tiêu chí, văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan xây dựng, áp dụng và mở rộng HTQLCL. Kết quả đến hết tháng 10/2017 đã có tổng số 51 cơ quan tiến hành xây dựng và áp dụng HTQLCL, trong đó có 48/51 cơ quan (chiếm 94,12%) đã được Trưởng Ban chỉ đạo ISO tỉnh công nhận và tiến hành công bố; 38/51 cơ quan thực hiện mở rộng, nâng cấp, cải tiến HTQLCL.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, sau hơn 3 năm triển khai áp dụng, HTQLCL đã tạo ra những tác động tích cực đối với công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, đã giúp cụ thể hóa cách thức, thời gian, trách nhiệm giải quyết ở từng bước công việc. Việc áp dụng hệ thống ISO gắn với ứng dụng công nghệ thông tin như: phần mềm một cửa, một cửa liên thông, phần mềm quản lý văn bản...đã giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức kiểm soát được quả trình giải quyết công việc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, tránh chồng chéo trong giải quyết công việc.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho biết việc áp dụng HTQLCL còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó, nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ về trách nhiệm, tác dụng của việc áp dụng hệ thống. Công tác đào tạo, tập huấn về HTLCL chưa được quan tâm đúng mức. Các văn bản quy phạm pháp luật thay đổi, bổ sung thường xuyên dẫn đến khó khăn trong việc cập nhật, cải tiến quy trình.

10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong áp dụng HTQLCL được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh khẳng định, ISO là một công cụ tiên tiến để đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc áp dụng HTQLCL cần sự quyết tâm thực hiện của người đứng đầu, ban lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổng cục trưởng biểu dương tỉnh Bắc Giang trong quá trình triển khai áp dụng và đạt nhiều kết quả tích cực.

“Cần tăng cường tổ chức lấy ý kiến đánh giá của khách hàng tạo sự công khai, minh bạch. Xây dựng lộ trình hợp lý để triển khai áp dụng tại cấp phường xã. Tạo cơ chế khen thưởng đối với các đơn vị, địa phương làm tốt”, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cũng khẳng định hiệu quả thiết thực của HTQLCL trong cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để áp dụng và duy trì hệ thống là nhiệm vụ khó và cần sự quyết tâm cao. Đồng thời duy trì tốt việc đánh giá, chấm điểm thực hiện hàng năm. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Gắn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong áp dụng HTQLCL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Sở Tài chính, các địa phương dành kinh phí duy trì hệ thống.

Bắc Giang: Tôn vinh 83 tài năng sáng tạo khoa học(VietQ.vn) - Các tài năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật đã cho thấy sức sáng tạo với nhiều ý tưởng, giải pháp được áp dụng hiệu quả trong thực tế cuộc sống.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang