Bình Thuận: Đẩy mạnh áp dụng ISO vào cải cách hành chính

author 17:28 15/09/2015

(VietQ.vn) - Việc đẩy mạnh áp dụng ISO vào cơ quan hành chính ở Bình Thuận được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả khả quan.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, thủ tục hành chính của Sở thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 54 thủ tục, đạt 100 %, trong đó, 51 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa (Cơ quan VP Sở 44 thủ tục; Chi cục TĐC 07 thủ tục), 03 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tiếp nhận 22 hồ sơ của tổ chức, cá nhân (Chi cục TĐC 3 hồ sơ) tại Bộ phận một cửa và một cửa liên thông, giải quyết sớm hẹn 18 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 81%, giải quyết đúng hẹn 04 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 19%. Thực hiện dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (Trung tâm Kỹ thuật TĐC): Tiếp nhận và kiểm định 20.221 phương tiện đo các loại; thử nghiệm 2.323 mẫu/11.193 chỉ tiêu phân tích; đo 348 điểm điện trở tiếp đất.

Bình Thuận: Đẩy mạnh áp dụng ISO vào cải cách hành chínhBình Thuận đẩy mạnh áp dụng ISO vào cải cách hành chính

Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN. Theo đó, Trung tâm hoạt động theo Khoản 3, Điều 4, Nghị định 115/NĐ-CP sửa đổi là đơn vị nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách phục vụ quản lý Nhà nước. Đến nay, Trung tâm áp dụng cơ chế tài tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 kể từ năm 2015.
Thực hiện chữ ký số 679 văn bản các loại theo quy định của tỉnh để gửi đến các sở, ngành và địa phương bằng phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo quy định.
Tất cả thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa và một cửa liên thông, gắn với áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tổ chức họp xem xét lãnh đạo ISO 9001:2008, qua đó đề ra các nội dung cần cải tiến, thực hiện ISO trong năm 2015, đến nay đã đạt được kết quả: Rà soát, sửa đổi, ban hành mới, phê duyệt lại Hệ thống tài liệu theo chức danh hiện tại đối với 7 quy trình hệ thống ISO; 8 quy trình lĩnh vực phát triển tiềm lực KHCN; 9 quy trình lĩnh vực an toàn bức xạ, quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ; cập nhật thường xuyên danh mục tài liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ của các phòng, bộ phận khi có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung và ban hành mới có liên quan; kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO Sở tại Quyết định số 18/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 01 năm  2015; công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  
Đăng ký và được UBND tỉnh phê duyệt 01 thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế, thực hiện trong năm 2015, đạt mức độ 3, đến nay đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông khảo sát và lập dự án triển khai, thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2015. 
Kiểm tra trực tiếp tại 20 đơn vị về tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008; tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008  cho các đơn vị hành chính nhà nước của tỉnh trong năm 2015; đào tạo nhận thức về TCVN ISO 9001:2008 cho cán bộ, công chức và hướng dẫn các đơn vị viết tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng gồm UBND các xã, phường, thị trấn: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Ma Lâm, Chí Công, Phan Rí Cửa, Lạc Tánh, Nghị Đức, Phước Hội và Hàm Minh.
Cũng theo Sở KH&CN tỉnh Bình Thuận, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động KHCN, sở hữu trí tuệ, đồng thời công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định. 
Tiếp tục hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các đơn vị hành chính nhà nước của tỉnh; Tham mưu phân khai kinh phí xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các đơn vị hành chính nhà nước năm 2016.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang