Bình Thuận: Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

author 06:05 14/07/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1009/KH-UBND về thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh trong 5 năm 2021-2025.

Theo Kế hoạch, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là: Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó, số doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tăng 10% so với giai đoạn 2011-2020; Hỗ trợ cho ít nhất 02 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn tỉnh; Tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo ít nhất 06 chuyên gia năng suất chất lượng của tỉnh đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Ảnh minh họa.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Thực hiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của địa phương; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đại diện doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền và vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng, đề xuất chính sách hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh và một số nội dung khác có liên quan.

                                                                                              Tú Oanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang