SỰ KIỆN: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Tăng cường đo lường gắn với hoạt động doanh nghiệp

Tăng cường đo lường gắn với hoạt động doanh nghiệp

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, đáp ứng hội nhập

Phát triển hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, đáp ứng hội nhập

(VietQ.vn) - Kế hoạch thực hiện đề án 996 do UBND tỉnh Nam Định ban hành xác định rõ mục tiêu phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp quy hoạch và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Ninh: Đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện KT-XH

Quảng Ninh: Đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện KT-XH

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đâu là lý do Mỹ không dùng hệ mét để đo lường?

Đâu là lý do Mỹ không dùng hệ mét để đo lường?

(VietQ.vn) - Đơn vị đo lường là một chủ đề nhàm chán, nhưng đằng sau việc người Mỹ cố dùng ounce để đo lượng cà phê họ uống hay mua xăng tính bằng gallon là một câu chuyện mang tính bình ổn chính trị và sự hoài nghi mang tính lịch sử với nước Pháp.

Bắc Kạn: Phấn đấu đến năm 2025 phát triển ít nhất 5 chuẩn đo lường

Bắc Kạn: Phấn đấu đến năm 2025 phát triển ít nhất 5 chuẩn đo lường

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ninh Bình: Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Ninh Bình: Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

(VietQ.vn) - Thời gian tới, các đơn vị chức năng thuộc Sở KH&CN Ninh Bình sẽ tiến hành nhiều giải pháp nhằm đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2012/NĐ-CP - cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho DN

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2012/NĐ-CP - cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho DN

(VietQ.vn) - Với mục tiêu nghiên cứu, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp; Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp và mục tiêu quản lý Nhà nước; Thi hành các cam kết về loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết tham gia và đang đàm phán, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2012/NĐ-CP rất cần thiết.

Giải pháp phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới

Giải pháp phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới

(VietQ.vn) - Trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia của Việt Nam đáp ứng bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ngăn ngừa hư hỏng máy móc thông qua đo lường rung động

Ngăn ngừa hư hỏng máy móc thông qua đo lường rung động

(VietQ.vn) - Hiện nay, việc nghiên cứu, giám sát, đo lường về rung động ngày càng được quan tâm và là một trong những chủ đề lớn trong lĩnh vực cơ học. Hoạt động này góp phần ngăn ngừa hư hỏng đối với máy móc, đảm bảo an toàn đối với các công trình xây dựng.

Lào Cai: Đến năm 2025 tối thiểu 60% DN sản xuất triển khai các dự án NSCL

Lào Cai: Đến năm 2025 tối thiểu 60% DN sản xuất triển khai các dự án NSCL

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch 191/KH-UBND thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng chất lượng quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hạ tầng chất lượng quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(VietQ.vn) - Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được coi là nền tảng cơ bản của thương mại quốc tế, là tiền đề để các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia đang phát triển, tiếp cận thị trường quốc tế theo nguyên tắc hiện đại. Mặc dù nhiều sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ở các quốc gia đang phát triển đạt chất lượng cao nhưng vẫn rất khó để các quốc gia này có thể quảng bá ra thế giới nếu NQI không hoạt động một cách hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tương tự như hạ tầng vật lý (đường sá, bến cảng, hệ thống lưới điện…), phát triển NQI được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi chính phủ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Đo lường 4.0 – yếu tố quan trọng phát triển khoa học công nghệ

Đo lường 4.0 – yếu tố quan trọng phát triển khoa học công nghệ

(VietQ.vn) - Trong thời đại 4.0, đo lường là yếu tố quan trọng đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật tư năng lượng, bảo đảm an toàn sản xuất cho tới bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Hoạt động đo lường gắn bó trực tiếp với cuộc sống

Hoạt động đo lường gắn bó trực tiếp với cuộc sống

(VietQ.vn) - TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từng chia sẻ: “Đo lường không phải là cái gì xa vời, mà đo lường là lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và liên quan mật thiết đến đời sống thường nhật”.

Đo lường trong y tế - giảm tác động của đại dịch Covid-19

Đo lường trong y tế - giảm tác động của đại dịch Covid-19

(VietQ.vn) - Trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, lĩnh vực đo lường đã làm giảm tác động của đại dịch, đảm bảo tính chính xác trong việc sử dụng các công cụ đo lường trong y tế.

Tích hợp và cung cấp hai thủ tục hành chính về đo lường trên cổng dịch vụ công quốc gia

Tích hợp và cung cấp hai thủ tục hành chính về đo lường trên cổng dịch vụ công quốc gia

(VietQ.vn) - Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải cách nền hành chính của một quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chính phủ số là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang