SỰ KIỆN: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Xây dựng chính sách phát triển hệ thống đo lường quốc gia không thể là bài tập ‘làm 1 lần’

Xây dựng chính sách phát triển hệ thống đo lường quốc gia không thể là bài tập ‘làm 1 lần’

(VietQ.vn) - Việc tạo ra hệ thống đo lường và xây dựng chính sách đo lường quốc gia không thể là bài tập “làm một lần”. Theo đó, việc đưa ra các chính sách quốc gia thực hiện cần có đánh giá thường xuyên (ví dụ, 5 năm một lần) và cách thức hoạt động của các thành phần khác nhau trong hệ thống đo lường.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia

(VietQ.vn) - Trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển hệ thống đo lường quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Những điểm nhấn về chính sách của hoạt động đo lường Việt Nam

Những điểm nhấn về chính sách của hoạt động đo lường Việt Nam

(VietQ.vn) - Đo lường là ngành khoa học kỹ thuật chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống, quốc phòng và nghiên cứu khoa học.

Infographic: Vai trò của hoạt động đo lường trong cuộc sống

Infographic: Vai trò của hoạt động đo lường trong cuộc sống

(VietQ.vn) - Đo lường là ngành khoa học kỹ thuật chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống, quốc phòng và nghiên cứu khoa học. Không có khoa học - kỹ thuật đo lường chính xác sẽ không có sản phẩm đạt chất lượng cao, không đảm bảo độ chính xác và tin cậy trong điều tra cơ bản, khó thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, do vậy không thể đạt mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả nền kinh tế.

Đảm bảo tính thống nhất của hoạt động đo lường trong thế giới số hóa

Đảm bảo tính thống nhất của hoạt động đo lường trong thế giới số hóa

(VietQ.vn) - Hạ tầng Chất lượng Quốc gia (NQI) là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển thành công của nền kinh tế. NQI dựa trên sự tương tác của đo lường, tiêu chuẩn hóa, công nhận, hoạt động đánh giá sự phù hợp và thanh tra, kiểm tra. Các NMI đóng vai trò quan trọng trong việc này. Một trong những nhiệm vụ pháp lý quan trọng của các NMI là đảm bảo tính thống nhất của đo lường theo quy định của pháp luật. Do đó, các NMI bảo đảm cho tính chính xác, độ ổn định của phép đo, hỗ trợ sự hài hòa quốc tế trong các lĩnh vực này.

eMagazine: 4 định hướng mới thúc đẩy chuyển đổi số đo lường

eMagazine: 4 định hướng mới thúc đẩy chuyển đổi số đo lường

(VietQ.vn) - Hạ tầng Chất lượng Quốc gia (National Quality Infrastructure, NQI) là nền tảng kỹ thuật quan trọng của nền kinh tế phát triển bền vững, ổn định và thành công. NQI tập hợp nhiều dữ liệu khác nhau dựa trên các phép đo và thử nghiệm có độ chính xác cao. Do đó, NQI có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động đo lường.

Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định phương tiện đo

Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định phương tiện đo

(VietQ.vn) - Trong tháng 5, Chi cục TCĐLCL Hưng Yên tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 04 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và 01 cơ sở kinh doanh đồ điện. Kết quả 04/04 cơ sở kinh doanh vàng bạc sử dụng phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định.

Đẩy mạnh hoạt động triển khai chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm về đo lường

Đẩy mạnh hoạt động triển khai chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm về đo lường

(VietQ.vn) - So sánh liên phòng là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 và hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. So sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo là công việc hết sức quan trọng trong hoạt động đo lường, thử nghiệm, nó diễn ra dưới các cấp độ khác nhau phục vụ từng mục đích cụ thể.

Hưng Yên: Đảm bảo đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ

Hưng Yên: Đảm bảo đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ

(VietQ.vn) - Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên thành lập tổ kiểm định lưu động hỗ trợ kiểm định cân đối chứng và phương tiện đo (PTĐ) thông dụng của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại 24 chợ trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy có khoảng hơn 80% số PTĐ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, số còn lại đã được các kiểm định viên hỗ trợ điều chỉnh, sửa chữa. Sau khi điều chỉnh, sửa chữa còn khoảng 5% PTĐ.

Chào mừng ngày Đo lường Việt Nam 20/1: Tạo hành lang pháp lý cho ngành Đo lường phát triển

Chào mừng ngày Đo lường Việt Nam 20/1: Tạo hành lang pháp lý cho ngành Đo lường phát triển

(VietQ.vn) - Kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 08/SL ngày 20/01/1950 “Quy định thống nhất về đo lường của nước ta theo hệ mét” đã đánh dấu cột mốc phát triển cho ngành Đo lường Việt Nam. Để ghi nhận những thành tích mà đo lường đã mang lại cho nền kinh tế quốc dân, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hằng năm là ngày Đo lường Việt Nam.

Sóc Trăng: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường

Sóc Trăng: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Kế hoạch do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành đặt mục tiêu xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp…

Tác động của đo lường với quá trình sản xuất - sự phát triển trong tương lai không xa

Tác động của đo lường với quá trình sản xuất - sự phát triển trong tương lai không xa

(VietQ.vn) - Với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự đổi mới của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, lĩnh vực đo lường càng phát triển mạnh mẽ và khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực.

Vai trò thiết yếu của đo lường với sự phát triển kinh tế - xã hội

Vai trò thiết yếu của đo lường với sự phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời đại 4.0, đo lường là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật tư năng lượng, bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ sức khỏe và môi trường.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang