SỰ KIỆN: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Đảm bảo đo lường trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Đảm bảo đo lường trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương luôn bảo đảm nhu cầu đo lường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.

Chuyển đổi số trong đo lường (bài 1): Chuyển động tất yếu theo xu thế thời đại

Chuyển đổi số trong đo lường (bài 1): Chuyển động tất yếu theo xu thế thời đại

(VietQ.vn) - Theo nhu cầu của xã hội, các giải pháp số trong đo lường khoa học sẽ ngày càng được áp dụng trong đo lường pháp định, việc xây dựng các giải pháp, ứng dụng ICT phù hợp, hài hòa về mặt pháp lý cần được xem xét để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các nhà sản xuất, doanh nghiệp, người sử dụng và các tổ chức thanh tra, kiểm tra...

Hoạt động đo lường đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội

Hoạt động đo lường đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội

(VietQ.vn) - Với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì hoạt động đo lường ngày càng thể hiện rõ tầm quan trọng trong cuộc sống.

Đà Nẵng: Đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp

Đà Nẵng: Đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Đến năm 2025, mục tiêu cụ thể của thành phố Đà Nẵng hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 10 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp

Các mô hình đo lường hiệu quả hoạt động của DNNVV - gợi ý cho DNNVV ngành thương mại, dịch vụ tại Việt Nam

Các mô hình đo lường hiệu quả hoạt động của DNNVV - gợi ý cho DNNVV ngành thương mại, dịch vụ tại Việt Nam

(VietQ.vn) - Bài viết nghiên cứu một số mô hình đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nghiên cứu hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động của các DNVVN và phát triển một hệ thống đo lường hiệu suất có thể đo lường hiệu quả hoạt động của các DNVVN ngành Thương mại và Dịch vụ tại Việt Nam, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh.

Đồng Tháp: Đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo

Đồng Tháp: Đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo

(VietQ.vn) - Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Phát triển chuẩn, phương tiện đo đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp

Quảng Ngãi: Phát triển chuẩn, phương tiện đo đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Lạng Sơn: Đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Lạng Sơn: Đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Lạng Sơn mới đây đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Bến Tre: Phấn đấu ít nhất 50 lượt doanh nghiệp được tiếp cận Chương trình đảm bảo đo lường

Bến Tre: Phấn đấu ít nhất 50 lượt doanh nghiệp được tiếp cận Chương trình đảm bảo đo lường

(VietQ.vn) - Căn cứ nội dung của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Yên Bái: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hoạt động đo lường

Yên Bái: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hoạt động đo lường

(VietQ.vn) - Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về hoạt động đo lường, phát triển hạ tầng đo lường, tỉnh Yên Bái đã triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Kiên Giang: Tăng cường đo lường gắn với hoạt động doanh nghiệp

Kiên Giang: Tăng cường đo lường gắn với hoạt động doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Kiên Giang đặt mục tiêu khuyến khích xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp.

Quảng Trị: Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Quảng Trị: Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng đo lường quốc gia: Phát triển đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế

Hạ tầng đo lường quốc gia: Phát triển đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế

(VietQ.vn) - Một trong những mục tiêu quan trọng phát triển hạ tầng đo lường quốc gia giai đoạn đến năm 2025, định hướng 2030 chính là phát triển đo lường Việt Nam đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho hoạt động đo lường

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho hoạt động đo lường

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống văn bản kỹ thuật đo lường khá đầy đủ để thực thi các công việc cụ thể như thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công bằng xã hội.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang