Cơ sở triển khai chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng

author 08:33 08/03/2023

(VietQ.vn) - Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là xu thế tất yếu hiện nay. Trong đó, mục tiêu chính là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động chuyển đổi số ngành.

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ quy trình, hệ thống quản lý từ thế giới thực sang thế giới số, bằng cách áp dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật,... Từ đó, thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng… Tốc độ chuyển đổi số tại các khu vực và quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào mức độ phát triển công nghệ và tốc độ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nội dung triển khai các quyết định này, xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

 Chuyển đổi số ngành TCĐLCL lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ảnh minh họa.

Theo đó, ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) cũng không nằm ngoài xu thế chuyển đổi số này. TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục cho biết, cơ sở triển khai hoạt động chuyển đối số ngành TCĐLCL được thể hiện tại một số văn bản như sau:

Thứ nhất, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tại Nghị quyết này, Bộ Chính trị xác định đây là nhiệm vụ lớn, cấp thiết trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là thành tố không thể tách rời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, trong đó, cơ sở hạ tầng số, dữ liệu số, công nghệ số được xây dựng khá đồng bộ.

Thứ hai, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hai quyết định này đã khẳng định, Chính phủ số là chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất doanh nghiệp, tạo thuận lợi, mang lại sự hài lòng của người dân, để người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan nhà nước để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội. Chính phủ số chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Thứ ba, Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 cũng nêu rõ “Xây dựng chỉ số Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ”. Bộ KH&CN đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Chiến lược, Đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ để sớm trình Thủ tướng phê duyệt và áp dụng, trong đó có Đề án Chuyển đổi số ngành TCĐLCL.

Thứ tư, Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 20/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số ngày 08/8/2022 về việc xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành TCĐLCL, Bộ KH&CN đã khẩn trương, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành TCĐLCL đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Hiện, Bộ KH&CN đang xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành TCĐLCL, trong đó nhấn mạnh quan điểm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động Chuyển đổi số ngành TCĐLCL, đảm bảo thống nhất, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Phát triển các nền tảng số, dữ liệu số, hạ tầng số để kết nối giữa Trung ương và địa phương; trong nước và quốc tế; tạo sự thay đổi lớn của công chức, viên chức, người lao động với người dân và doanh nghiệp về cách thức tổ chức, cách thức phục vụ và thay đổi phương thức làm việc phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển kinh tế, xã hội đất nước”.

Về phía các đơn vị trong Tổng cục, ông Nguyễn Thái Hùng - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho hay: "Đến thời điểm hiện tại, nhiều thủ tục, dịch vụ, Trung tâm 3 đã thực hiện trên phần mềm “một cửa quốc gia”, điều này hỗ trợ rất nhiều cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dịch vụ chứng nhận. Tuy nhiên, để lâu dài, chúng tôi nghĩ vẫn còn nhiều việc phải làm hơn"…

Ông Trần Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cũng chia sẻ, tại Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) - tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục TCĐLCL, việc chuyển đổi số đã trở thành nhu cầu bức thiết. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm việc trực tiếp tại văn phòng cũng như giữa Trung tâm và doanh nghiệp, trong khi đó vẫn phải duy trì chứng nhận cho doanh nghiệp để không bị đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh. "Chúng tôi đã phải gấp rút chuyển tất cả cơ sở dữ liệu cần thiết lên đám mây, gấp rút trang bị các phần mềm bản quyền để thực hiện làm việc online… gián tiếp góp phần giúp doanh nghiệp duy trì được hoạt động sản xuất", ông Dũng nói.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang