v

Công ty Cổ phần Phú Khang áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001:2015

author 09:07 25/09/2021

(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần Phú Khang (Quốc lộ 39A - Bảo Khê - TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đang áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001:2015 mang lại hiệu quả.

ISO 14001 là một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu. Đây là bằng chứng về trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp và là tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung ứng, đặc biệt là đối với những đối tác, khách hàng có ý thức về môi trường.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Phú Khang đã vượt qua mọi tiêu chuẩn ngặt nghèo khi áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001:2015.

Công ty Cổ phần Phú Khang áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001:2015
 Ảnh minh họa.

Hệ thống quản lý ISO 14001:2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường, được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, quy định cụ thể yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

Việc áp dụng ISO 14001:2015 được Công ty Cổ phần Phú Khang coi như sự khẳng định về uy tín và trách nhiệm của mình với cộng đồng, dựa trên những giá trị cốt. ISO 14001:2015 đáp ứng các xu hướng mới nhất, bao gồm sự công nhận ngày càng tăng của công ty về nhu cầu các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến tác động môi trường của mình, như biến động khí hậu, bối cảnh cạnh tranh làm việc.

Chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 không phải là yêu cầu và có nhiều lợi ích từ việc sử dụng tiêu chuẩn mà không cần thông qua quy trình chứng nhận được công nhận. Tuy nhiên, chứng nhận của bên thứ ba - nơi một tổ chức chứng nhận độc lập kiểm tra hệ thống theo các yêu cầu của tiêu chuẩn là cách báo hiệu cho các bên liên quan rằng tổ chức/doanh nghiệp đã thực hiện đúng tiêu chuẩn.

Công ty Cổ phần Phú Khang đã tìm thấy thành công trên các lĩnh vực, bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng và nước, một cách tiếp cận có hệ thống hơn để tuân thủ pháp luật và cải thiện hiệu suất môi trường nói chung. Ngoài việc tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua kiểm soát chất lượng chính xác hơn, ISO 14001 còn củng cố niềm tin của UPCON vào phương pháp bằng cách chứng minh nó tạo ra lượng khí thải CO2 ít hơn 90% so với viêc thay thế bê tông. Hơn nữa, vì chứng nhận của UPCON giúp cho sự tham gia và động lực của nhân viên đã tăng lên, an toàn với kiến thức rằng họ đang đóng góp tích cực cho môi trường thông qua các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang