Khen thưởng doanh nghiệp đi đầu trong phong trào năng suất chất lượng

authorGia Bách 09:49 25/05/2015

(VietQ.vn) - Mỗi Bộ, địa phương sẽ lựa chọn 1 doanh nghiệp tiêu biểu nhất có nhiều đóng góp trong phong trào nâng cao năng suất chất lượng và có dự án cải tiến NSCL được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tổng kết Thập niên Chất lượng lần thứ Hai và tổng kết giai đoạn I Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng (NSCL) theo Công văn hướng dẫn số 1253/BKHCN-TĐC ngày 23/4/2015 của Bộ KH&CN, đồng thời để ghi nhận, động viên khuyến khích các doanh nghiệp đã tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng thuộc Chương trình quốc gia NSCL do các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ, tỉnh/thành phố) chủ trì thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị mỗi Bộ, tỉnh/thành phố lựa chọn 01 doanh nghiệp tiêu biểu nhất có nhiều đóng góp trong phong trào nâng cao năng suất chất lượng và có dự án cải tiến NSCL đạt hiệu quả đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng.

Cụ thể:

1. Điều kiện xét khen thưởng

- Việc xét khen thưởng chỉ xem xét đối với các doanh nghiệp đã tham gia dự án nâng cao NSCL tại các Bộ, tỉnh/thành phố đã có dự án NSCL được phê duyệt trước ngày 31/12/2013;

- Doanh nghiệp hoạt động tuân thủ các quy định của Nhà nước về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường và quy định pháp luật khác.

Khen thưởng doanh nghiệp đi đầu trong phong trào năng suất chất lượng

Khen thưởng doanh nghiệp đi đầu trong phong trào năng suất chất lượng

2. Thủ tục, Hồ sơ khen thưởng

Hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng gồm:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của Bộ, tỉnh/thành phố;

- Báo báo thành tích của doanh nghiệp đề nghị khen thưởng có xác nhận của Bộ, tỉnh/thành phố (Biểu mẫu 01);

- Bảng tự chấm điểm của doanh nghiệp theo tiêu chí (Biểu mẫu 02).

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 01 bản chính và kèm theo file mềm về địa chỉ trước ngày 15/7/2015.

3. Hình thức và kinh phí khen thưởng

 - Hình thức: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ

 - Kinh phí: Được trích từ kinh phí khen thưởng thuộc Chương trình 712 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ điều kiện, tiêu chí quy định, đề nghị các Bộ, tỉnh/thành phố chỉ đạo việc lựa chọn và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đúng thời gian quy định để tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xét trình Bộ trưởng.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang