Mô hình điểm áp dụng ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Vĩnh phú

author 07:01 15/07/2022

(VietQ.vn) - Nhờ áp dụng ISO 14001:2010 đã giúp Công ty Cổ phần Vĩnh Phú nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo niềm tin đối với khách hàng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần Vĩnh Phú là một trong những công ty nhựa hàng đầu của Việt Nam, chuyên sản xuất kinh doanh các loại nhựa công nghiệp, điện lạnh, điện tử nhựa kĩ thuật cao, nhưa gia dụng, đặc biệt thiết kế và tạo khuôn mẫu ngành nhựa.

Với phương châm “chất lượng là sống còn của công ty” Vĩnh Phú đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010.

Mô hình điểm áp dụng ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Vĩnh phú

 ISO 14001:2010 sẽ giúp cho các công ty nhựa giải quyết các vấn đề về môi trường.

Trước đây, Công ty Cổ phần Vĩnh Phú từng đã có kinh nghiệm trong việc áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008. Nhờ vậy, cán bộ và CNV của công ty đã có nhận thức về các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2010.

Sau khi áp dụng ISO 14001:2010, công ty đã tổ chức được 1 khóa đào tạo nhận thức về ISO 14001:2010 cho 30 cán bộ, công nhân viên. Khóa đào tạo đã nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về các khái niệm và quy định quản lý môi trường, các điều khoản của tiêu chuẩn, điều kiện cần và đủ…

Bên cạnh đó, sau khi áp dụng ISO 14001:2010, công ty Vĩnh Phú cũng đã xác định được khía cạnh môi trường có ý nghĩa, thu thập và đánh giá tuân thủ yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác. Lập kế hoạch và thực hiện đo đạc về môi trường, lập kế hoạch và diễn tập một số tình huống khẩn cấp…

Các chuyên gia cũng đã hướng dẫn công ty 2 lần đánh giá nội bộ tại các phòng ban, bộ phận. Trong lần đánh giá thứ nhất, đoàn đánh giá nội bộ đã chỉ ra giúp công ty 7 vấn đề không phù hợp. Trong lần đánh giá thứ 2, đoàn đánh giá cũng đã chỉ ra 3 vấn đề không phù hợp. Các vấn đề không phù hợp đã được công ty ghi nhận và thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa.

Công ty Vĩnh Phú sau khi áp dụng ISO 14001:2010 đã đạt được những kết quả như: nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên về hoạt động bảo vệ môi trường cũng như ISO 14001:2010. Giúp công ty quản  lý tốt các khía cạnh và tác động môi trường trong các hoạt động của công ty cũng như công tác quản lý phế liệu, chất thải rắn, quản lý hóa chất, quản lý nước thải, khí thải…

Mô hình điểm áp dụng ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Vĩnh phú

 Nhờ áp dụng ISO 14001:2010 nhiều công ty đã hạn chế được rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm.

ISO 14001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường cho phép một tổ chức thiết lập, thực hiện chính sách và các mục tiêu về môi trường của mình, có xem xét đến các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức tuân thủ, cũng như có xét đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó có thể kiểm soát và có ảnh hưởng.

Năm 1996 tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành lần thứ nhất bởi Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO).

Năm 2004, tiêu chuẩn này được sửa đổi lần thứ nhất dẫn đến việc ban hành ISO 14001:2004, trong đó có nhiều cải tiến đột phá về phương pháp tiếp cận đối với quản lý môi trường theo mô hình P-D-C-A, đồng thời thể hiện sự tương thích của tiêu chuẩn vệ hệ thống quản lý môi trường với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000.

Ngày 17/7/2009, ISO đã ban hành tài liệu hiệu đính kỹ thuật (Technical Corrigendum), có ký hiệu là ISO 14001:2004/ Cor 1:2009, xuất phát từ việc ban hành tiêu chuẩn về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang