Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngân sách Trung ương

author 06:02 05/07/2022

(VietQ.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 Ảnh minh hoạ

Trường hợp kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách vượt quá số nhu cầu kinh phí mà từng địa phương đã rà soát, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các địa phương phải sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp theo quy định để chi trả cho người lao động theo đối tượng và mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp cân đối ngân sách địa phương khó khăn không đủ nguồn lực để thực hiện, địa phương báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể việc bố trí, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo số liệu (đối tượng, nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách) của các địa phương đảm bảo không vượt quá 6,6 nghìn tỷ đồng nguồn lực của ngân sách trung ương đã được quyết định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021.

Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và nguyên tắc hỗ trợ quy định tại Quyết định này để xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng khoản 5 Điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo (đối tượng, kinh phí, ngân sách nhà nước thực hiện chính sách) của địa phương và đảm bảo chính xác chi trả đúng đối tượng và chế độ quy định.

Như vậy, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng; tối đa 03 tháng; được chi trả hằng tháng. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng; tối đa 03 tháng; được chi trả hằng tháng.

Người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà chỉ việc chuẩn bị đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 08 rồi gửi cho doanh nghiệp.

Theo Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, sau khi nhận được đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động, phía doanh nghiệp phải tiến hành tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Đối với những người lao động thuộc diện đang làm việc trong doanh nghiệp thì phía doanh nghiệp lập danh sách theo Mẫu số 02. Còn với người lao động thuộc diện quay trở lại thị trường lao động, doanh nghiệp lập danh sách theo Mẫu số 03

Nếu như có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh trong vòng 02 ngày làm việc.

Nếu danh sách niêm yết không có vấn đề gì thì doanh nghiệp sẽ gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH để xác nhận:

- Trường hợp người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo từng tháng và có thể đề nghị xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

- Trường hợp người lao động quay trở lại thị trường lao động: Trước ngày 15 hằng tháng, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH để xác nhận đang tham BHXH bắt buộc.

Trong 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

Sau khi có xác nhận của cơ quan BHXH, doanh nghiệp tiến hành gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 15/8/2022.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện sẽ tiến hành thẩm định rồi trình UBND cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc tiếp theo, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp phải thực hiện chi trả cho người lao động trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Như vậy, nếu làm thủ tục nhanh chóng và thuận lợi thì sau khi nộp đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động có thể chỉ cần chờ khoảng 11 ngày làm việc là đã có thể nhận được tiền hỗ trợ.

 Tạ Nhị

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang