Nội bộ bất đồng, Eximbank liệu có tiến hành thành công ĐHCĐ thường niên lần 2?

author 17:48 13/05/2019

(VietQ.vn) - Ngân hàng Eximbank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên lần 2 vào ngày 26/5, sau lần một bất thành với tỷ lệ cổ đông tham gia là 57% (thấp hơn quy định là 65%).

Sự kiện: Doanh nghiệp

Theo thông báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, EIB), nhà băng này sẽ tiến hành đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) lần 2 vào ngày 26/5 tại số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Đối tượng tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 của Eximbank là tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/1/2019.

 Ngày 25/5, Eximbank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2019 lần 2.

Nội dung cuộc họp dự kiến gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019; báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019; báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2018 và định hướng 2019; báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất 2018 đã được kiểm toán; một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên 2019 của Eximbank đã bất thành do tỉ lệ tham dự của cổ đông đạt chỉ hơn 57%, chưa đủ tỉ lệ để tiến hành đại hội theo quy định (65%). Lần hai này, tỉ lệ cổ đông tham dự đại diện để đại hội có thể tiến hành theo quy định pháp luật là tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ai là người được ông Lê Minh Quốc 'chọn mặt gửi vàng' ngồi 'ghế' Chủ tịch Eximbank?(VietQ.vn) - Ông Ngô Thanh Tùng xác nhận bản thân đã được ông Lê Minh Quốc ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Ở diễn biến khác, ngày 7/5, ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank đã có Giấy uỷ quyền cho Thành viên HĐQT Ngô Thanh Tùng. Trong đó, Điều 1 của Giấy uỷ quyền nêu rõ: "Bên được ủy quyền thay mặt và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây: Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT; Quyết định lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; Chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình phục vụ cuộc họp HĐQT hoặc để lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản; 

Thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề được đưa ra theo nội dung và chương trình của các cuộc họp HĐQT, trả lời Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản bao gồm đưa ra ý kiến, quyết định và thực hiện quyền biểu quyết của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT; Ký Biên bản họp HĐQT; ký tên trên Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản; lập và ký tên trên các văn bản, giấy tờ có liên quan tại các cuộc họp HĐQT; Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT".

Giấy uỷ quyền "có hiệu lực từ ngày 8/5 và chỉ chấm dứt khi Bên được uỷ quyền thực hiện xong công việc nêu trên hoặc khi Bên được uỷ quyền (ông Ngô Thanh Tùng) tuyên bố chấm dứt việc nhận uỷ quyền bằng văn bản".

Ông Ngô Thanh Tùng xác nhận bản thân đã được ông Lê Minh Quốc ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Đồng thời ông Tùng thừa nhận thời gian qua ở Eximbank có những lộn xộn và kết quả hoạt động của ngân hàng chưa tương xứng với tiềm năng. "Nhưng tôi tin rằng tình hình sẽ tốt dần lên, ngân hàng sẽ ổn định và phát triển trở lại", ông Ngô Thanh Tùng chia sẻ một cách cởi mở, tích cực.

Năm 2019, ngân hàng Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.077 tỷ đồng (đã trích lập hơn 900 tỷ đồng dự phòng trái phiếu VAMC) tăng 30% so với năm 2018.Tăng trưởng huy động vốn và tín dụng lần lượt là 21% và 11%. Năm 2018, do ảnh hưởng từ vụ việc tiền gửi tại chi nhánh TP.HCM và phòng giao dịch Đô Lương (TP.Vinh, Nghệ An) khiến các chỉ tiêu kinh doanh chính của Eximbank không đạt kế hoạch.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang