Phát triển doanh nghiệp công nghệ số - động lực thúc đẩy nền công nghiệp phát triển

author 06:25 04/04/2022

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số là động lực thúc đẩy nền công nghiệp phát triển, tạo sự bứt phá cho nền kinh tế, phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. Doanh nghiệp công nghệ số hướng đến từng bước làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới.Trong xu thế hội nhập quốc tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trước nhiều cơ hội phát triển, các doanh nghiệp công nghệ số có những khó khăn, thách thức trong cạnh tranh, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 24 công ty, doanh nghiệp về công nghệ thông tin. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh quy tụ được 70 doanh nghiệp công nghệ số. Các loại hình bao gồm: Các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyên hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi đặt chi nhánh tại Bình Phước. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất. Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Bình Phước phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh quy tụ được 70 doanh nghiệp công nghệ số.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu trên địa bàn tỉnh có khoảng 150 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số trong tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Hoàn thiện các chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường. Đặc biệt, xây dựng chính sách ưu tiên doanh nghiệp mới tham gia phát triển chính quyền điện từ và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số tỉnh, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, môi trường.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang