Phong trào thi đua góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển

authorMinh Hà 10:38 01/10/2015

(VietQ.vn) - Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có những bước chuyển tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ngày 3/10 tới, tại Hà Nội, Bộ KH&CN sẽ tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ IV nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương bà Trần Thị Hà đã dành cho Chất lượng Việt Nam phỏng vấn trước thềm Hội nghị diễn ra

Bà đánh giá thế nào về công tác thi đua – khen thưởng của Bộ KH&CN trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là trong công tác tham mưu, và công tác xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản quy định về công tác thi đua – khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng của Bộ KH&CN trong 5 năm vừa qua, đã có rất nhiều đổi mới. Trước hết là việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường vai trò quản lý nhà nước. Bộ KH&CN đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, ban hành Nghị định 78 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Cùng với đó, Bộ đã Ban hành Thông tư về công tác thi đua khen thưởng và các giải thưởng khác về KH&CN thông qua đó tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành địa phương và các nhà khoa học tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích để suy tôn, trao các giải thưởng như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương bà Trần Thị Hà

 Bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Các cá nhân thông qua các phong trào thi đua yêu nước lập được nhiều thành tích sẽ được Bộ KH&CN lựa chọn để cấp các hình thức khen thưởng của Nhà nước và chính phủ như danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước.

Về các phong trào thi đua của Bộ KH&CN đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, bà có những đánh giá gì về các phong trào này?

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua Bộ KH&CN có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức đa dạng và phong phú. Phong trào thi đua đã được bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực KH&CN.

Ví dụ nhưng hằng năm bộ KH&CN phát động các phong trào thi đua, thông qua các phong trào này cán bộ, CCVC và người lao động trong Bộ tích cực tham gia, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đảng, Nhà nước giao. Đặc biệt thông qua các phong trào thi đua, như phong trào “Đoàn kiết – Sáng tạo – Thúc đẩy KH&CN gắn với xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu đã có sức lan tỏa, hưởng ứng rộng khắp trong toàn Bộ. Các điển hình tiên tiến của phong trào được xây dựng và nhân rộng trong mọi mặt công tác của Bộ từ quản lý, điều hành đến nghiên cứu khoa học và lao động trực tiếp.

Ngoài ra, các phong trào thi đua do Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động, Bộ KH&CN cũng rất tích cực tham gia ví dụ như phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Bộ KH&CN đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị chức năng có nhiều hoạt động thiết thực như chương trình đưa khoa học về nông thôn, để chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong việc xây dựng nông thôn mới như tạo ra các sản phẩm về nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Bộ KH&CN đã tăng cường phổ biến công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp và nông dân phục vụ phát triển nông thôn mới bằng tổ chức các hội thảo và thực hiện các nhiệm vụ gắn vơí chuyển giao công nghệ cho khu vực nông thôn, miền núi; xúc tiến chuyển giao tiến bộ KH&CN, phát triển thị trường KH&CN, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào nông nghiệp, nông thôn qua việc triển khai và thực hiện các chương trình KH&CN cấp quốc gia và tích cực phối hợp với các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Để các phong trào thi đua đi vào thực chất, động viên, kích lệ cán bộ của Bộ KH&CN, tạo thành động lực để phát triển. Trong thời gian tới, Bộ KH&CN cần triển khai những nhiệm vụ gì thưa bà?

Trong 5 năm tới, Bộ KH&CN có nhiều phong trào thi đua để động viên khích lệ được đông đảo, đội ngũ các nhà khoa học tham gia tích cực, có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Trong Luật thi đua khen thưởng cũng đã nêu một trong những nội dung đổi mới của công tác thi đua khen thưởng là hướng về cơ sở, khen thưởng nhiều hơn cho các đối tượng là nhà khoa học có nhiều sáng kiến, sáng chế.

Ngoài ra, Bộ KH&CN nên có nhiều phong trào thi đua, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Chính phủ, Nhà nước giao cho. Phong trào đó gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thiết thực, động viên đội ngũ cán bộ khoa học tham gia như: nghiên cứu các đề tài khoa học cấp nhà nước để thông qua các đề tài nghiên cứu đó có nhiều sản pẩm được ứng dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực, đặc biệt là việc ứng dụng các thành tựu tiên tiến cho khoa học cho ngành nông nghiệp góp phần tăng năng suất, giá trị sản phẩm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua của Bộ KH&CN động viên được đông đảo đội ngũ các nhà khoa học có nhiều sáng kiến, đề tài không chỉ trong tầm của đất nước mà còn vươn ra nhiều lĩnh vực ở thế giới và được quốc tế suy tôn, ghi nhận.

Tại Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ KH&CN sẽ có 2 tập thể và 03 cán nhân được tôn vinh gồm:

1. Trung tâm Lò phản ứng - Viện nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

2. Trung tâm Quang điện tử - Viện ứng dụng công nghệ

3. Ông Nguyễn Nhị Điền - Phó viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

4. Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

5. Bà Nguyễn Nữ Hoài Vi, Trưởng phòng Phòng Kiểm soát hạt nhân, Cục An toàn bức xạ hạt nhân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang