v

Quản lý kỹ năng, nâng cao năng lực cho tổ chức với ISO 10015

author 06:19 29/06/2020

(VietQ.vn) - Hệ thống quản lý kỹ năng cho phép tổ chức tận dụng tối đa chuyên môn, giảm thiểu rủi ro, tăng cường năng lực, đóng góp vào việc đạt mục tiêu chiến lược và đem lại những lợi ích tuyệt vời cho tổ chức.

Tầm quan trọng trong quản lý kỹ năng

Quản lý kỹ năng và phát triển con người được liên kết rõ ràng với nhau. Áp dụng các quy trình có kế hoạch, có hệ thống để quản lý kỹ năng và phát triển con người góp phần quan trọng trong việc giúp các tổ chức nâng cao năng lực, đáp ứng định hướng chiến lược và đạt được kết quả như mong muốn. Quản lý kỹ năng có tầm quan trọng đáng kể trong việc nâng cao khả năng của tổ chức để tạo ra và cung cấp giá trị.

Trong một thế giới liên tục thay đổi và toàn cầu hóa, hầu hết các tổ chức tập trung vào nguồn nhân lực của họ những kỹ năng, kinh nghiệm khác nhau để giúp họ trở nên vững mạnh và tạo cơ hội phát triển cho cá nhân và tổ chức. Hệ thống quản lý kỹ năng cho phép một tổ chức tận dụng tối đa khả năng và chuyên môn của mình để giảm thiểu rủi ro, tăng cường năng lực và đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Hệ thống quản lý kỹ năng cho phép một tổ chức tận dụng tối đa khả năng và chuyên môn.

 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý kỹ năng, các nguyên tắc quản lý chất lượng làm cơ sở cho tiêu chuẩn ISO 9000 (trong đó tiêu chuẩn ISO 10001 đến ISO 10019 là một phần) thừa nhận việc khách hàng tôn trọng và đánh giá cam kết của tổ chức về nguồn nhân lực cũng như khả năng của tổ chức trong việc chứng minh chiến lược cải tiến năng lực về nhân sự của tổ chức.

Nhân viên ở tất cả các cấp cần phải được đào tạo để đáp ứng cam kết của tổ chức trong việc cung cấp sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng trong thị trường thay đổi nhanh chóng, trong đó yêu cầu cũng như mong đợi của khách hàng liên tục tăng cao.

Hệ thống tích hợp quản lý kỹ năng trong tổ chức

ISO 10015: Quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý kỹ năng và phát triển con người, giúp các tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý kỹ năng bằng cách đề xuất phương pháp quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này gần đây đã được sửa đổi và mở rộng để phù hợp chặt chẽ hơn với tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000, do đó cung cấp hỗ trợ và làm rõ thêm trong việc xác định các kỹ năng cần thiết.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này nhằm trợ giúp tổ chức và nhân viên của tổ chức trong các vấn đề liên quan tới đào tạo nhân lực. Tiêu chuẩn này được sử dụng bất cứ khi nào cần hướng dẫn liên quan tới “giáo dục” và “đào tạo” được nêu trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Thuật ngữ “đào tạo” trong tiêu chuẩn bao hàm tất cả các loại hình giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu của tổ chức là nhằm cải tiến liên tục, kể cả hoạt động của nhân viên, có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bên trong hoặc bên ngoài bao gồm: thay đổi của thị trường, công nghệ, các cải tiến và sự thay đổi yêu cầu của khách hàng hoặc các bên liên quan. Các thay đổi này có thể đòi hỏi tổ chức phải phân tích các nhu cầu về năng lực.

Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp các hướng dẫn giúp tổ chức xác định và phân tích các nhu cầu đào tạo, thiết kế và hoạch định đào tạo, cung cấp việc đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo, theo dõi và cải tiến quá trình đào tạo nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Ngoài ra, tiêu chuẩn này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đào tạo cho việc cải tiến liên tục và giúp tổ chức làm cho hoạt động đào tạo của mình trở thành một việc đầu tư có hiệu lực và hiệu quả hơn.

 Áp dụng ISO 10015 vào trong doanh nghiệp

Theo Gustavo Pontoriero, Chủ tịch tiểu ban ISO đã phát triển tiêu chuẩn, ISO 10015 được thiết kế để hỗ trợ ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu, cung cấp rõ ràng và quy trình quản lý kỹ năng và phát triển cho nhân viên:

"Thực hiện tiêu chuẩn này một cách hiệu quả có thể rất có lợi cho các tổ chức, đặc biệt là đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, niềm vui của nhân viên và hiệu quả của môi trường làm việc. Bên cạnh đó, đảm bảo mọi người có các kỹ năng phù hợp cho công việc là yếu tố chính tạo nên thành công của tổ chức”.

Tài liệu tiêu chuẩn ISO 10015 cung cấp hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức và nhân viên trong tổ chức khi giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý năng lực và phát triển con người. Nó có thể được áp dụng bất cứ khi nào cần hướng dẫn để diễn giải các tham chiếu đến những người có thẩm quyền / phát triển trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 hoặc bất kỳ tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý nào khác, ví dụ như quản lý rủi ro, quản lý môi trường.

ISO 45001: Công cụ quản lý làm giảm các yếu tố rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe và nghề nghiệp(VietQ.vn) - ISO 45001 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, không phân biệt quy mô, lĩnh vực hoạt động. Nó được thiết kế để lồng ghép vào trong quá trình kinh doanh hiện đang được thực hiện trong tổ chức/doanh nghiệp. ISO 45001 được xây dựng với cấu trúc tương tự như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, như ISO 9001 (hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường),… và có thể tích hợp hợp với các hệ thống đó.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang