Quan ngại đối với quy định hành chính về mật mã thương mại của Trung Quốc

author 06:11 25/06/2021

(VietQ.vn) - Trong biên bản họp do Ủy ban TBT/WTO ban hành, quy định hành chính về mật mã thương mại của Trung Quốc (không thông báo cho Ủy ban WTO/TBT) đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO.

Theo đó, phái đoàn Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại đến quy định Hành chính về mật mã thương mại của Trung Quốc, do Cơ quan Quản lý Mật mã Nhà nước ban hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 (đã gửi ý kiến góp ý cho Trung Quốc vào tháng 9 năm 2020). Hoa Kỳ lo ngại biện pháp này có thể sẽ ảnh hưởng rất sâu, gây ra hạn chế thương mại đối với các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của nước ngoài.

Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc thông báo biện pháp này cho Ủy ban TBT và cần lấy thêm ý kiến góp ý của các bên liên quan. Hoa Kỳ cho rằng, các quy định trong biện pháp vi phạm nghiêm trọng Hiệp định WTO và có vẻ mâu thuẫn với thông lệ được chấp nhận trên toàn cầu để đánh giá mã hóa trong các ứng dụng CNTT-TT thương mại.

Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ xem xét cẩn thận ý kiến đóng góp từ tất cả các bên liên quan, bao gồm Chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời có những điều chỉnh đối với biện pháp và có văn bản hưỡng dẫn cũng như giải thích rõ ràng các quy định của biện pháp trước khi thực hiện.

Ngoài ra, theo quy định trong biện pháp, Trung Quốc sẽ thiết lậpchương trình cấp phép cho các sản phẩm mật mã nhập khẩu và xuất khẩu trong những trường hợp có liên quan đến "lợi ích xã hội và cộng đồng". Hoa Kỳ để nghị Trung Quốc làm rõ làm thế nào có thể cam kết tuân thủ nguyên tắc đối xử quốc gia? Trung Quốc đang thực hiện những bước nào để đảm bảo chương trình này sẽ không tạo ra trở ngại không cần thiết cho thương mại? Với các nghĩa vụ đã cam kết trong Điều 5 của Hiệp định WTO/TBT, Trung Quốc đang thực hiện những bước nào để đảm bảo hệ thống công nhận, thử nghiệm và chứng nhận mật mã sẽ tuân thủ theo Điều 5 của Hiệp định?

Cụ thể, Trung Quốc sẽ làm thế nào để đảm bảo các điều kiện dành cho sản phẩm nước ngoài không kém thuận lợi hơn so với điều kiện dành cho sản phẩm trong nước? Mặc dù dự thảo biện pháp có vẻ khuyến khích tham gia vào "sự phát triển của các tiêu chuẩn quốc tế về mật mã thương mại", các Điều từ 10 đến 12 của biện pháp dường như bắt buộc tuân thủ các tiêu chuẩn của Trung Quốc, vốn có thể khác với các tiêu chuẩn quốc tế.

Hơn nữa, dự thảo bao gồm quy trình thiết lập tiêu chuẩn cho mật mã thương mại dường như cung cấp mức độ thuận lợi và dễ dàng hơn cho sản phẩm trong nước so với nước ngoài.

Theo quan điểm của Hoa Kỳ, Trung Quốc nên áp dụng và sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và hài hòa các thông lệ của mình với thông lệ quốc tế. Hoa Kỳ đánh giá cao bất kỳ thông tin cập nhật nào Trung Quốc có thể cung cấp về tình trạng của biện pháp và cách Trung Quốc dự định xem xét các ý kiến góp ý nhận được.

Quan ngại của Phái đoàn Canada: Canada đã đưa ra ý kiến góp ý của mình đối với biện pháp của Trung Quốc cho Cơ quan Quản lý Mật mã Nhà nước.

Canada hy vọng Trung Quốc sẽ phản hồi đối với các ý kiến này. Như đã nêu trước đây, Canada sẽ đánh giá cao việc Trung Quốc xem xét sửa đổi quy định để cung cấp thêm tính rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu bằng cách: (i) xác định các sản phẩm liên quan đến "nền kinh tế quốc dân", "sinh kế của người dân" và "lợi ích cộng đồng" là gì; (ii) làm rõ rằng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ là cơ sở cho các quy định kỹ thuật mật mã thương mại của Trung Quốc; (iii) hỗ trợ việc tạo ra các tiêu chuẩn công bằng bằng cách chỉ ra rằng tất cả các bên liên quan đều có thể tham gia vào việc tạo ra các tiêu chuẩn mật mã thương mại; và (iv) cho biết liệu, cùng với mật mã thương mại, mật mã lõi và mật mã thông thường, như được định nghĩa trong Luật Mật mã của Trung Quốc, cũng sẽ phải tuân theo các quy định mới hay không?

Canada bày tỏ sự ủng hộ đối với các ý kiến của Hoa Kỳ và khuyến khích Trung Quốc thông báo biện pháp này cho Ủy ban TBT của WTO, cung cấp cho Thành viên WTO và các bên liên quan thời gian thích hợp để xem xét và bình luận về biện pháp này.

Phản hồi của Phái đoàn Trung Quốc: Để thực hiện các yêu cầu thúc đẩy quản lý theo quy định của pháp luật, cải cách sâu rộng hơn "quản lý hợp lý và phân quyền" trong lĩnh vực mật mã thương mại, Trung Quốc đang sửa đổi Quy định về Quản lý mật mã thương mại theo tinh thần lập pháp của Luật Mật mã. Việc sửa đổi Quy định tuân theo nguyên tắc dựa trên cơ sở pháp luật, công khai, minh bạch và có cơ sở khoa học. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ trưng cầu ý kiến rộng rãi và đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan vào hoạt động lập pháp.

 Văn phòng TBT Việt Nam

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ(VietQ.vn) - Bộ KH&CN đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về khoa học công nghệ (KHCN), trong đó chú trọng hơn nữa để cập nhật thêm các thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ số theo xu hướng của cuộc cách mạng 4.0.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang