Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm hóa chất

author 15:34 27/12/2020

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/760 ngày 24/11/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục XIV của Quy định (EU) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH).

Dự thảo Quy chế của Ủy ban này nhằm mục đích sửa đổi Phụ lục XIV của Quy chế REACH. Phụ lục XIV liệt kê các chất phải tuân theo yêu cầu ủy quyền được nêu trong Tiêu đề VII của Quy định. Dự thảo đề xuất đưa các thuộc tính bổ sung vào một số mục hiện có trong Phụ lục đó, cụ thể là: mục 4 (DEHP): để thêm các đặc tính phá vỡ nội tiết (ED) cho môi trường; các mục từ 4 đến 7 (DEHP, BBP, DBP và DIBP): để thêm các đặc tính ED cho sức khỏe con người.

Khi Quy định được thông qua và có hiệu lực, việc đưa vào thị trường và sử dụng các chất đó ở EU sẽ chỉ có thể thực hiện được sau ngày chỉ định cho từng chất đối với những nhà khai thác đã được cấp ủy quyền theo Điều 60-64 của REACH và cho những người đã nộp đơn xin ủy quyền trước một ngày nhất định nhưng quyết định vẫn chưa được thông qua.

Mục tiêu của dự thảo Quy định này là bao gồm các đặc tính gây rối loạn nội tiết đối với các chất độc hại hiện có trong Phụ lục XIV đối với các chất này.

Theo Điều 55 của REACH, mục đích của các điều khoản ủy quyền là “đảm bảo hoạt động tốt của thị trường nội bộ trong khi đảm bảo rằng các rủi ro từ các chất rất đáng lo ngại được kiểm soát thích hợp và các chất này dần dần được thay thế bằng các chất thay thế phù hợp hoặc các công nghệ mà chúng khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật.

Theo Điều 56 của REACH, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người sử dụng hạ lưu không được đưa ra thị trường và/hoặc sử dụng chất được liệt kê trong Phụ lục XIV của REACH sau một ngày nhất định trừ khi việc sử dụng đó đã được cho phép hoặc đơn đã được nộp trước ngày nộp đơn gần nhất (và quyết định chưa được đưa ra), hoặc việc sử dụng đó được miễn.

Với việc bao gồm các đặc tính nội tại liên quan đến các mối nguy đối với môi trường trong mục nhập DEHP trong Phụ lục XIV, việc miễn trừ yêu cầu cho phép sử dụng chất đó trong các thiết bị y tế được quy định bởi Chỉ thị 90/385 / EEC, 93/42 / EEC và 98/79 / EC và trong các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm trong phạm vi của Quy định (EC) Số 1935/2004 sẽ không còn được áp dụng nữa. Ngoài ra, do bao gồm các đặc tính ED trong các mục DEHP, BBP, DBP và DIBP, giới hạn nồng độ áp dụng cho sự hiện diện của các chất này trong hỗn hợp cho các mục đích miễn trừ được nêu trong Điều 56 sẽ trở thành 0,1% khối lượng. Cuối cùng, các trường hợp miễn trừ yêu cầu cho phép sử dụng bốn chất trong bao bì đóng gói ngay lập tức sẽ không còn được áp dụng.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 Hà My

Kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng cơ sở cung cấp nước sinh hoạt(VietQ.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành hướng dẫn vệ sinh trong cung cấp nước sạch, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang