Áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

author 06:21 28/07/2014

(VietQ.vn) - Tiếp cận quản lý môi trường theo theo tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp xây dựng được chương trình kiểm soát các yếu tố tác động tới môi trường.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, ISO 14004

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, ISO 14004

Hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì quy định pháp luật, trách nhiệm xã hội và sức ép của khách hàng, doanh nghiệp phải nhận biết và quản lý được các tác động đến môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình gây ra. Tiếp cận quản lý môi trường theo theo tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp xây dựng được chương trình kiểm soát các yếu tố tác động tới môi trường, chủ động giám sát việc thực hiện các yêu cầu pháp lý về môi trường đồng thời có thể đạt được các lợi ích kinh tế do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Xây dựng và áp dụng HTQLMT đã đem lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức, doanh nghiệp, tuy nhiên, việc duy trì hệ thống quản lý môi trường tại tổ chức lại là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của tổ chức.

Khóa đào tạo “Hướng dẫn xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các học viên để có thể thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường tại tổ chức mình. Với các mục tiêu: Giúp doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác về môi trường; Giúp doanh nghiệp thấy rõ lợi ích của việc áp dụng HTQLMT; Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý môi trường; các bước tiến hành đánh giá nội bộ và nội dung đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001; Trang bị các kỹ năng cơ bản về đánh giá: lập kế hoạch đánh giá; tiến hành đánh giá tại chỗ, viết báo cáo đánh giá…; Thực hành đánh giá thông qua các bài tập tình huống để đảm bảo học viên đạt yêu cầu có thể tự tiến hành đánh giá nội bộ tại đơn vị.

Mô hình HTQLMT ISO 14001

Mô hình HTQLMT ISO 14001

Với mục tiêu được chia thành 3 phần cơ bản: Nhận thức chung về  ISO 14000;  Quá trình triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ; và Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường . Khóa học sẽ diễn ra vào hai ngày 6-8/8, tại Viện năng suất Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Duy Trung

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang