Bến Tre: Ứng dụng nhiều mô hình mới cải thiện thu nhập người nghèo

author 10:59 23/02/2016

(VietQ.vn) - Dự án AMD Bến Tre ứng dụng nhiều mô hình mới nhằm cải thiện thu nhập cũng như chất lượng sống của đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án AMD Bến Tre năm 2015, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016. Thông qua hội nghị, địa phương này thông báo về vốn thực hiện cho các sở, ngành, huyện, xã trong vùng dự án.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, năm 2015, dự án đã thực hiện đạt kết quả bước đầu, nhất là mục tiêu về xây dựng năng lực thích ứng và tạo nền cho thực hiện các hoạt động đầu tư tạo sinh kế bền vững. Các cấp ngành, địa phương nắm rõ hơn nguyên tắc hoạt động của dự án, từng bước chủ động triển khai kế hoạch được giao.

Bến Tre: Ứng dụng nhiều mô hình mới cải thiện thu nhập người nghèoBến Tre: Ứng dụng nhiều mô hình mới cải thiện thu nhập người nghèo

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, tiến độ thực hiện dự án còn chậm, ít hoạt động đầu tư được triển khai. Năm 2016 là năm thứ ba có tính quyết định tác động đến kết quả và mục tiêu của toàn dự án, chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ vào đầu năm 2017. Do vậy, dự án tập trung thực hiện hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng năng lực và hoạt động đầu tư, giữa đầu vào, đầu ra hướng đến mục tiêu chính của dự án.

AMD tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến của cộng đồng tác động đến phát triển nông thôn, nhân rộng mô hình thành công của nhóm yếu thế và hộ nghèo; đồng thời, nghiên cứu và ứng dụng các mô hình mới trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả hơn nguồn vốn đầu tư thích ứng có gắn kết với nguồn tín dụng của Quỹ tín dụng. Tăng cường hệ thống điều phối, quản lý dự án để thúc đẩy, giám sát tiến độ giải ngân đúng nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập tham gia hội nghị và ghi nhận kết quả của dự án. Đồng thời, ông Lập lưu ý cần rà soát, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa được trong việc tổ chức triển khai để có giải pháp khắc phục, phải tính đến mục tiêu, hiệu quả cụ thể của dự án; giúp người dân tham gia dự án, cộng đồng dân cư có ý thức tự vươn lên, làm chuyển biến rõ nét hơn đời sống kinh tế của từng hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đặc biệt nhấn mạnh, phải chú ý khi triển khai nội dung biến đổi khí hậu của dự án cần lồng ghép với các chương trình, dự án khác, trong đó tập trung chú trọng các vấn đề thiết thực đến đời sống người dân vùng nông thôn, nhất là nước cho sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang