Bình Dương: Quy định đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

author 14:30 06/08/2018

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2019.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1040/KH-UBND về triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2019.

Kế hoạch này nhằm tăng cường quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tiểu thương kinh doanh tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các hộ kinh doanh và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 Chợ Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Ảnh Wiki

Để đạt được mục tiêu đề ra, cần triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường; thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường; trang bị và sử dụng cân, quả cân đối chứng dùng để thực hiện phép đo đối chứng.

Tỉnh Bình Dương cũng giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, hướng dẫn đặt, duy trì, bảo quản và sử dụng cân, quả cân đối chứng quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN. Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã triển khai thực hiện kế hoạch này theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện tham gia hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện triển khai Thông tư 09 và kế hoạch này đến các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện tổ chức, hướng dẫn việc trang bị, sử dụng cân, quả cân đối chứng và thực hiện phép đo đối chứng theo quy định tại thông tư...

Hồng Anh
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang