Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

author 14:18 15/09/2016

(VietQ.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng được ban hành.

Ngày 05/04/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Trong Nghị định được ban hành quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, về quản lý chất lượng và kinh doanh vật liệu xây dựng kim loại và vật liệu xây dựng không có nguồn gốc từ khoáng sản.

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP quy định vật liệu xây dựng là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện và thiết bị công nghệ.

Nghị định quy định yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố; tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy; nếu những sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn cơ sở;

Khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải có nhãn hàng hóa thì nhãn hàng hóa phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.

Đối với Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng; sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi sử dụng vào công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ thiết kế.

Nghị định cũng quy định hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại, đồng thời phải đáp ứng đủ diện tích kho, bãi chưa đảm bảo cho việc bảo quản, xuất nhập các sản phẩm vật liệu xây dựng đối với cửa hàng, siêu thị kinh doanh vật liệu xây dựng.

Phải có đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển báo an toàn tại nơi kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các loại vật liệu xây dựng dễ cháy, có mùi, hóa chất độc hại, bụi bẩn. Các loại vật liệu xây dựng bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinh doanh thì tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý.

Mậu Đức

Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang