Đà Nẵng: Tái cơ cấu, nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp

author 11:38 29/11/2015

(VietQ.vn) - Sau 2 năm triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế trên lĩnh vực nông nghiệp đạt tốc độ tăng bình quân 3,5-3,6%, góp phần vào sự tăng trưởng của kinh tế thành phố Đà Nẵng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Qua 2 năm triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho hay, cơ cấu ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch phù hợp, trong đó thủy sản chiếm 64,7%, nông nghiệp chiếm 32,5%, lâm nghiệp chiếm 2,8%.

Nông nghiệp Đà Nẵng tái cơ cấu cho năng suất cao

Nông nghiệp Đà Nẵng tái cơ cấu cho năng suất các ngành cao

Trong lĩnh vực trồng trọt, năng suất lúa năm 2014 đạt cao, trên 62 tạ/ha (tăng 4,16 tạ/ha so với năm 2013), đã chuyển đổi được108 ha diện tích vùng trồng lúa có năng suất thấp, không chủ động nguồn nước sang cây trồng khác đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Thực hiện chế độ luân canh trên cây trồng, phát triển cánh đồng lúa giống, cánh đồng mẫu, vùng trồng dưa, ớt... Thí điểm áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên rau ăn quả, tạo nên nhiều mô hình canh tác mới trong sản xuất nông nghiệp; hình thành nhiều vùng sản xuất rau an toàn sản xuất theo mô hình VietGAP.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố đã hỗ trợ người dân triển khai các mô hình chăn nuôi áp dụng biện phát kỹ thuật tiên tiến như: nuôi gà Ai Cập, nuôi chim trĩ, nhím, dê, mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, trồng cỏ phát triển chăn nuôi bò tại các xã trung du, miền núi; xây dựng hầm biogas... góp phần đổi mới tập quán canh tác trong chăn nuôi theo hướng an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thành phố cũng tiến hành xóa bỏ 19 điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo quy định vệ sinh thú y; tập trung xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh tiến tới năm 2020 xây dựng vùng an toàn dịch bệnh.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang