Điều kiện kinh doanh bất động sản như thế nào?

authorLan Ninh 06:12 17/02/2017

(VietQ.vn) - Việc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lại phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 55, 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Sự kiện: Bất động sản

Độc giả Trần Kiệt Luân (Nam Định): Tôi muốn hỏi là điều kiện bán đối với nhà ở thấp tầng và điều kiện bán đối với nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp là như thế nào? Có gì khác nhau?

Điều kiện Kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản. Ảnh minh họa 

Trả lời:

Dựa vào Luật kinh doanh bất động sản 2014 có thể rút ra các điểm sau.

Nhà ở thấp tầng (biệt thự, nhà ở liên kề) và nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp như bạn đề cập có thể liệt vào hai dạng sau theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản như sau:

-  Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.

-  Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Thứ nhất, đối với Bất động sản có sẵn, việc bán phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9, 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Diện ưu tiên và điểm cộng xét tốt nghiệp THPT 2017(VietQ.vn) - Về diện ưu tiên và điểm cộng xét tốt nghiệp THPT 2017 đã Ban hành kèm theo Công văn là 8 phụ lục đính kèm.

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, với nhà và công trình xây sẵn trong dự án kinh doanh bất động sản, cần đảm bảo đủ các yếu tố như không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các công trình gắn liền với đất; không bị kê biên đảm bảo thi hành án. Thêm vào đó, nhà và công trình xây dựng sẵn cần thêm giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, các điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản  theo quy định pháp luật.

Thứ  hai; đối với Bất động sản hình thành trong tương lai, thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 55, 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Điều 56. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

2. Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.

Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.

3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Như vậy, việc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lại phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 55, 56 như: các giấy tờ về quyền sử dụng đất, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Xin lưu ý, riêng đối với nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có thêm một điều kiện khác đó là: phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà.

Hoàng Lan

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang