Ứng dụng khoa học nâng cao chất lượng cây chuối tiêu hồng

author 11:36 29/01/2015

(VietQ.vn) - Quy trình sản xuất giống chuối tiêu hồng nuôi cấy mô do Viện Nghiên cứu Rau quả chuyển giao (02 quy trình công nghệ: quy trình nuôi cấy mô và quy trình công nghệ vườn ươm).

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống chuối tiêu hồng và khoai tây sạch bệnh tại tỉnh Bắc Giang” do Trung tâm Giống cây ăn quả - cây lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang chủ trì thực hiện. Ông Nguyễn Văn Xuất – Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Khoa học giúp nâng cao năng suất chuối tiêu hồng

Khoa học giúp nâng cao năng suất chuối tiêu hồng

Sau thời gian triển khai dự án đã tiếp thu và làm chủ quy trình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh do Viện Sinh học nông nghiệp- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chuyển giao (04 quy trình công nghệ: Công nghệ nuôi cấy mô khoai tây trong phòng thí nghiệm, kỹ thuật nhân giống invivo ngoài vườn ươm, kỹ thuật sản xuất khoai tây siêu nguyên chủng trong nhà màn và kỹ thuật sản xuất khoai tây nguyên chủng ngoài đồng ruộng). Quy trình sản xuất giống chuối tiêu hồng nuôi cấy mô do Viện Nghiên cứu Rau quả chuyển giao (02 quy trình công nghệ: quy trình nuôi cấy mô và quy trình công nghệ vườn ươm.

Dự án đã sản xuất được 15.000 củ khoai tây siêu nguyên chủng và mô hình trồng khoai tây nguyên chủng với quy mô 2.000 m2 , năng suất thực thu đạt 18,2 tấn/ha. Sản xuất được 6000 cây chuối tiêu hồng nuôi cấy mô và mô hình trồng chuối tiêu hồng nuôi cấy mô với quy mô 5.000 m2, năng suất thực thu đạt 50,6 tấn/ha (biên bản nghiệm thu kèm theo).

Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật làm chủ được công nghệ nuôi cấy mô. Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật cho 120 lượt người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây sạch bệnh, chuối tiêu hồng. Tổ chức 02 hội nghị đầu bờ để tham quan mô hình.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu việc triển khai thực hiện dự án đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung. Quy mô, mô hình của dự án được đảm bảo. Việc chuyển giao công nghệ hoàn thành theo đúng yêu cầu. Dự án có khả năng nhân rộng và duy trì. Với những kết quả đạt được sau khi triển khai dự án Hội đồng thống nhất nghiệm thu dự án với kết quả Khá.

Nguyễn Tươi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang