Giải pháp nâng cao năng suất chất lượng tại CHXD Petrolimex

author 05:53 23/05/2016

(VietQ.vn) - Petrolimex đã thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu và nâng cao năng suất lao động tại tất cả các khâu của quá trình kinh doanh.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới hiện nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 01/12/2011; Petrolimex đã thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu (CHXD) và nâng cao năng suất lao động tại tất cả các khâu của quá trình kinh doanh, trong đó chú trọng tới nâng cao năng suất lao động tại cửa hàng xăng dầu.

Để hoàn thành các mục tiêu này, dưới góc độ quản trị doanh nghiệp có quy mô lớn, thực tiễn đang đòi hỏi Petrolimex cần tiến hành cấu trúc lại trên các lĩnh vực cốt yếu của doanh nghiệp. Trước hết là tái cấu trúc chiến lược kinh doanh và định hướng thị trường mục tiêu, bảo đảm duy trì lợi thế trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và truyền thống của Tập đoàn là kinh doanh xăng, dầu.

 Nâng cao năng suất lao động, đặc biệt là năng suất tại các cửa hàng xăng dầu là chiến lược hàng đầu của Petrolimex

Nâng cao năng suất lao động, đặc biệt là năng suất tại các cửa hàng xăng dầu là chiến lược hàng đầu của Petrolimex

Cụ thể: Mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước để kinh doanh có hiệu quả: tăng sản lượng, tăng doanh số với tốc độ cao và kinh doanh có lãi trên cơ sở tiết giảm chi phí (nhất là chi phí lưu thông), từ đó tăng lợi nhuận. Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng, dầu thứ cấp (các cửa hàng được phát triển bởi các công ty con đa sở hữu) sẽ được thực hiện gắn với khai thác giá trị gia tăng tại các cửa hàng bán lẻ mang thương hiệu Petrolimex. Với các lĩnh vực kinh doanh phụ trợ cho kinh doanh xăng, dầu, cần phát triển có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực, thị trường mà tập đoàn đang có lợi thế và đạt hiệu quả cao, phấn đấu đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ tối thiểu 15% trong giai đoạn hiện nay.

Xác định rõ chiến lược kinh doanh là cơ sở để tái cơ cấu về mô hình tổ chức và hệ thống quản trị, bắt đầu bằng việc khảo sát, đánh giá mô hình, hiện trạng của tập đoàn về mọi mặt trước cổ phần hóa, chỉ ra các bất hợp lý, các khiếm khuyết cần khắc phục. Thiết lập mô hình cấu trúc mới gồm Petrolimex - Công ty mẹ, các tổng công ty, công ty con, các công ty liên kết và cơ cấu tổ chức của Văn phòng tập đoàn. Một số công ty con, công ty liên kết có thể được gộp lại thành nhóm tiến tới sáp nhập để hình thành các tổng công ty chuyên ngành, giảm số đầu mối, phát triển về quy mô để tiết giảm chi phí bình quân, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sau khi mô hình mới được xác lập sẽ là bước rà soát, sửa đổi để hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp quy phù hợp mô hình quản trị mới.

Gắn kết chặt chẽ với mô hình tổ chức là tái cấu trúc nguồn nhân lực. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, định biên các bộ phận để nâng cao năng suất lao động, tối ưu tỷ lệ lao động quản lý, lao động trực tiếp, kiên quyết thực hiện nguyên tắc: tái cơ cấu không kèm theo gia tăng lao động... Đây là những nội dung sẽ triển khai khi sắp xếp và tổ chức lại lực lượng lao động của Petrolimex.

Tái cấu trúc về tài chính luôn được tập đoàn coi là giải pháp quan trọng, có hiệu quả nhanh trong ngắn hạn và cần phải được định kỳ xem xét, điều chỉnh. Trước hết, cần xây dựng phương án tổng thể về cân đối vốn và bảo đảm nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư phát triển đến năm 2015. Trên cơ sở nhu cầu vốn xác định được sẽ lựa chọn các phương án thu xếp thích hợp, trong đó tập trung khai thông nguồn vốn từ các kênh huy động khác nhau, nhất là từ việc cổ phần hóa. Thoái vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, đối với các lĩnh vực kinh doanh có quy mô nhỏ, không có tiềm năng phát triển, tập trung nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy hiệu quả trong trung hạn. Quản lý tốt dòng tiền, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư, quản lý tài chính ngắn hạn tại các công ty thành viên, góp phần tăng đáng kể vòng quay và hiệu quả của đồng vốn.

Petrolimex xác định năng suất lao động là yếu tố tiên quyết trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh khi hoạt động kinh doanh xăng dầu ngày càng cạnh tranh gay gắt và là nhân tố chủ yếu để nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động. Từ năm 2012 đến năm 2015, năng suất lao động tại cửa hàng xăng dầu của Petrolimex năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể như sau:

Năng suất lao động tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex không ngừng tăng cao

Năng suất lao động tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex không ngừng tăng cao

Để đạt mục tiêu nâng cao năng suất lao động, Petrolimex thống nhất tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là: Phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu:

- Về chiều rộng: phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu bằng nhiều hình thức, như: đầu tư xây dựng mới; mua lại cửa hàng; liên kết với các đối tác; thuê dài hạn cửa hàng..., từ năm 2012 đến năm 2015 đã phát triển được trên 350 cửa hàng xăng dầu, nâng số cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đến cuối năm 2015 lên hơn 2.360 cửa hàng.

- Về chiều sâu: cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu hướng tới sự thân thiện đối với môi trường và khách hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng khi vào mua hàng, từ năm 2012 đến năm 2015 đã thực hiện:

+ Cải tạo, nâng cấp hơn 350 cửa hàng, từ khu vực bán hàng, đến hệ thống đường bãi vào, ra, hệ thống đèn chiếu sáng... đảm bảo khang trang, sạch, đẹp.

+ Thay thế hơn 1.640 cột bơm xăng dầu cũ bằng cột bơm điện tử TATSUNO hiện đại, có độ chính xác cao.

+ Cải thiện môi trường tại cửa hàng bằng việc lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu tại tất cả các cửa hàng của Petrolimex.

Hai là: Áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới với 9 dấu hiệu cơ bản, nhất thể hóa triệt để trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại Việt Nam và ở nước ngoài, tạo lập sự khác biệt giữa Petrolimex với các doanh nghiệp khác.

Petrolimex là thương hiệu có bề dày lịch sử, được đông đảo nhân dân tin tưởng sử dụng hàng hóa/dịch vụ - việc có hệ thống nhận diện khác biệt và quy chuẩn mạch lạc, rõ ràng đã góp phần để người tiêu dùng có sự lựa chọn chính xác địa điểm cung cấp hàng hóa/dịch vụ Petrolimex, qua đó, năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của khối cửa hàng xăng dầu ngày càng tăng.

Cùng với việc ứng dụng nhận diện, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên luôn chủ động bảo vệ và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương, các địa phương thực hiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Ba là: Luôn quan tâm đảm bảo chất lượng và đảm bảo số lượng xăng dầu khi bán cho khách hàng - đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà Petrolimex đã xây dựng, duy trì được trong suốt thời gian qua và đã được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao.

Bốn là: Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động hợp lý tại các cửa hàng, thực hiện trả lương gắn liền với năng suất lao động và kết quả công việc:

- Tổ chức khu vực bán hàng, luồng đường vào, ra hợp lý, hướng dẫn các phương tiện vào, ra để tạo thuận lợi cho các phương tiện vào, ra mua xăng dầu.

- Thực hiện rà soát và bố trí ca bán hàng hợp lý tại các cửa hàng phù hợp với vị trí từng cửa hàng, nhu cầu khách hàng, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; bố trí và sử dụng hợp lý, có hiệu quả và linh hoạt nguồn lực lao động.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng đối với đội ngũ cửa hàng trưởng và nghiệp vụ bán hàng, văn minh thương mại cho đội ngũ công nhân bán hàng.

- Thực hiện cơ chế trả lương khoán, lương sản phẩm gắn liền với sản lượng và năng suất lao động của từng người, từng cửa hàng.

Năm là: Petrolimex và các đơn vị thành viên đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, có nội dung mang tính ngành nghề sâu sắc được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu thi đua gắn chặt với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong từng thời kỳ nhằm động viên toàn thể CNVC-LĐ phát huy nội lực, đề xuất, hiến kế các giải pháp quản lý doanh nghiệp và điều hành sản xuất kinh doanh thích ứng để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm an toàn mọi mặt, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua tại các đơn vị và các cửa hàng xăng dầu.

Những kết quả đạt được như trên đã khẳng định chiến lược đúng đắn và các giải pháp phù hợp của Petrolimex trong thời gian qua, Petrolimex sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược và các giải pháp này, đồng thời nghiên cứu triển khai thực hiện những giải pháp phù hợp khác để phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, nâng cao năng suất lao động tại các cửa hàng xăng dầu - nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Petrolimex và nâng cao tiền lương, thu nhập đối với người lao động.

‘Hố tử thần’ khổng lồ sâu 10m 'nuốt chửng' cả ruộng mía ở Thanh Hóa(VietQ.vn) - ‘Hố tử thần’ ở Thanh Hóa có độ sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 4m. Khu vực xuất hiện ‘hố tử thần’ sát bờ sông Bưởi và chỉ cách trạm bơm hơn 10m.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang