Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực xây dựng

author 06:47 25/08/2020

(VietQ.vn) - Bộ Xây dựng đã xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành, ủy quyền cho các đơn vị liên quan ban hành được 17 tiêu chuẩn quốc gia, 2 tiêu chuẩn cơ sở; 7 chỉ dẫn, hướng dẫn kỹ thuật; 4 định mức kinh tế kỹ thuật về tro xỉ, thạch cao…

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thực hiện chiến lược KHCN giai đoạn 2011 - 2020, trong các năm 2016, 2017, 2018 Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án và 2 chương trình KHCN quan trọng gồm: Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng; Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình; Chương trình nghiên cứu xây dựng thực nghiệm công trình trên biển đảo; Chương trình nghiên cứu phát triển VLXD sử dụng tro, xỉ, thạch cao đã qua xử lý từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón và các cơ sở công nghiệp phát thải khác.

 Hiện đã có 19 Tiêu chuẩn, 1 Quy chuẩn, 7 Chỉ dẫn kỹ thuật và 3 Định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao.

 

Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN&MT cho biết, để hoàn thiện Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, Bộ Xây dựng đã tiến hành khảo sát trong và ngoài nước để tổng kết các vướng mắc, bất cập của hệ thống quy chuẩn Việt Nam (QCVN), tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) trong các hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất định hướng dự thảo danh mục QCVN và bộ TCVN cốt lõi về xây dựng.

Đối với công tác đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD, Vụ KH&CNMT tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm xây dựng trên địa bàn cả nước. Số lượng phòng LAS-XD đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định số 62/2016/NĐ-CP lên tới 1.200 phòng thí nghiệm.

“Đến nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành, ủy quyền cho các đơn vị liên quan ban hành được 17 tiêu chuẩn quốc gia, 2 tiêu chuẩn cơ sở; 7 chỉ dẫn, hướng dẫn kỹ thuật; 4 định mức kinh tế kỹ thuật về tro xỉ, thạch cao các nhà máy nhiệt điện, phân bón, đáp ứng yêu cầu để tái sử dụng làm VLXD, làm đường giao thông, san lấp mặt bằng”, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT - Bộ Xây dựng cho biết.

Được biết, Vụ KHCN&MT cũng triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý hệ thống đánh giá hợp quy, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD nhập khẩu, sản xuất và lưu thông trên thị trường nhằm bảo vệ sản xuất hàng hóa trong nước, ngăn ngừa hàng kém chất lượng đưa vào các công trình xây dựng. Theo đó, việc thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD bằng Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD đối với 6 nhóm hàng hóa (tổng số là 31 sản phẩm, hàng hóa) và quản lý sản phẩm, hàng hóa VLXD được sản xuất trong nước và được nhập khẩu theo quy định rõ ràng, công khai minh bạch.

Không chỉ vậy, nhằm triển khai Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành sản VLXD, Vụ tiến hành một số hoạt động khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, đề xuất ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất vật liệu ốp lát; xây dựng và tăng cường hệ thống tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất VLXD; nghiên cứu xây dựng cổng thông tin điện tử về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành sản xuất VLXD; tập huấn, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất VLXD (xi măng, kính xây dựng, sứ vệ sinh, gạch ốp lát)…

“Để tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển KHCN ngành Xây dựng giai đoạn 2021 – 2030, trong thời gian tới Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống QCVN lĩnh vực xây dựng, tiếp tục xây dựng, nghiên cứu soát xét, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành các quy chuẩn theo kế hoạch”, ông Vũ Ngọc Anh cho hay. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng gồm: 19 Tiêu chuẩn, 1 Quy chuẩn, 7 Chỉ dẫn kỹ thuật và 3 Định mức kinh tế kỹ thuật.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy; TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy; TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; TCVN 8262:2009 Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 8257:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử; TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy; TCVN 8654:2011 Thạch cao – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng; TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu (có quy định sử dụng tro bay làm chất kết dính vô cơ); TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng; TCVN 11833:2017 Thạch cao phốt pho làm phụ gia cho sản xuất xi măng; TCVN 11860:2017 Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do; TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung; TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu; TCVN 12261:2019 Các sản phẩm đốt than – Thuật ngữ và định nghĩa; Quyết định số 375/QĐ-ĐHXD ngày 28/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2019/ĐHXD Kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu xử lý nền bằng cọc CFG; Quyết định số 376/QĐ-ĐHXD ngày 28/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở 02:2019/ĐHXD Chỉ dẫn kỹ thuật – lựa chọn thành phần và kiểm soát chất lượng gạch bê tông sử dụng phế thải đá mạt và tro bay.

Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ dẫn kỹ thuật: Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”; Quyết định số 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng tro bay trong công trình thủy lợi và đê điều; Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp; Quyết định số 217/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay; Quyết định số 218/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Gia cố nền đất yếu – Phương pháp gia cố toàn khối có sử dụng tro bay; Quyết định số 393/QĐ-BXD ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao; Quyết định số 788/2019/QĐ-VKH ngày 27/5/2019 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng về việc ban hành chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để chế tạo bê tông cường độ B20 – B40.

Định mức kinh tế kỹ thuật: Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ Xây dựng Về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro, xỉ, nhiệt điện. Bao gồm các định mức: Định mức công tác làm nền đường và san nền tạo mặt bằng; Định mức công tác làm cọc bê tông xi măng tro bay (cọc CFG); Định mức công tác vận chuyển tro xỉ.

Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn để giải quyết có hiệu quả vấn đề về tro xỉ, thạch cao(VietQ.vn) - Ngày 5/1, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội nghị giải trình về tình hình xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than, chất thải thạch cao và xỉ lò của các nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất.

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang