HTX kiểu mới sẽ khắc phục những yếu kém kéo dài suốt 30 năm qua

author 06:00 07/04/2015

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh điều này tại buổi tọa đàm "Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp nông thôn, giai đoạn 2015 - 2020".

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tiếp tục cuộc làm việc với các ban ngành liên quan về kinh tế tập thể ngày 11/4 tại Hà Nội, đồng Chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo Buổi tọa đàm "Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp nông thôn, giai đoạn 2015 - 2020".

Buổi tọa đàm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phối hợp với Ban kinh tế Trung ương và một số Bộ, ngành tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu đề cập tại buổi tọa đàm là vấn đề năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ chủ nhiệm Hợp tác xã bởi yếu tố con người là một trong những thành tố quan trọng, quyết định hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã kiểu mới.

Hiện cả nước hiện có 10.339 HTX nông nghiệp với tổng số thành viên khoảng 6,7 triệu người. Số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới tăng bình quân mỗi năm 200 HTX, khoảng 20% tham gia tái cấu trúc HTX theo Luật HTX 2012 nhằm tạo ra một “thể trạng” tốt hơn để HTX hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh sẵn có của HTX.

Tuy nhiên, để thực hiện được sứ mệnh của mình, các HTX nông nghiệp phải vượt qua rất nhiều khó khăn nội tại yếu kém như tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn, trình độ lạc hậu. Bên cạnh đó, nhiều HTX chưa thực hiện đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Luật HTX...

Phát biểu kết luận cuộc tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các Hợp tác xã nông nghiệp hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn. Chính vì vậy, Hợp tác xã kiểu mới đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng động, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho xã viên. Có như vậy mới thu hút được nhiều xã viên tự nguyện tham gia Hợp tác xã.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban TW  MTTQ Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban TW  MTTQ Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: VPG/Hoàng Long

“Với tư cách là một nhà khoa học, tôi khẳng định với HTX kiểu mới, nông nghiệp Việt Nam có khả năng chuyển sang một giai đoạn mới về chất vì khắc phục được những yếu kém, cản trở kéo dài suốt 30 năm qua”, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

HTX kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép mạnh mẽ, từ đó tạo đột phá phát triển cho nông nghiệp Việt Nam. Vì ở đó, người nông dân vẫn là chủ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, đồng thời nhận được sự hỗ trợ rất hiệu quả từ HTX nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp nhận tối đa các hỗ trợ của Nhà nước, phát huy mạnh mẽ các liên kết với doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hội nhập quốc tế về thương mại.

HTX kiểu mới cũng tạo được sự tương tác đồng hướng của 4 loại lợi ích: Lợi ích của hơn 10 triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích của các nước giao thương với Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, từ nay đến tháng 8, các bộ, ngành liên quan, Liên minh HTX, Hội Nông dân nên có sự phối hợp tuyên truyền để giới thiệu tập trung những mô hình HTX làm ăn hiệu quả nhằm trang bị những kiến thức chung nhất về HTX để khi các địa phương tiến hành Đại hội Đảng, vấn đề này sẽ được nhận thức một cách sâu sắc hơn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trên cơ sở thảo luận, Ban Kinh tế TW xúc tiến bước chuẩn bị tập trung vào những vấn đề của nông nghiệp để trình Ban Bí thư đưa ra Nghị quyết. Nếu có Nghị quyết hoặc Kết luận của Ban Bí thư sẽ tiến hành triển khai trên toàn quốc để các địa phương sẽ bổ sung nội dung đó vào văn kiện trước khi tổ chức Đại hội Đảng.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang