ISO/TC322: Tiêu chuẩn cho sự phát triển một tương lai bền vững

author 06:59 13/01/2020

(VietQ.vn) - Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nghèo đói và bất bình đẳng đòi hỏi sự đổi mới trong hệ thống tài chính. Ông Peter J. Young, Chủ tịch ủy ban kĩ thuật chương trình ISO/TC 322, đã giải thích lí do tại sao các Tiêu chuẩn quốc tế lại cần thiết cho việc huy động tài chính trên toàn cầu.

Một nền tài chính ổn định là gì và tại sao điều đó lại quan trọng? Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra sự thịnh vượng chưa từng có cho rất nhiều quốc gia, nhưng đồng thời cái giá phải trả cho sự tăng trưởng này cũng là rất lớn: biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo Quỹ Quốc tế bảo vệ động vật hoang dã (WWF), nếu chúng ta giải quyết tốt các vấn đề này, một nguồn vốn lớn sẽ được luân chuyển cho lĩnh vực giảm thiểu lượng khí CO2.

ISO/TC 322 là tiêu chuẩn giúp định hướng các hoạt động tài chính bền vững (Nguồn ảnh: iso.org) 

Vậy làm thế nào để cân nhắc đến sự bền vững, bao gồm môi trường, xã hội và quản trị được tích hợp vào tài chính cho các hoạt động kinh tế? Peter J. Young, chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO/TC 322, có một số câu trả lời.

Trong khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu đến bất bình đẳng, tại sao tài chính bền vững lại quan trọng đến vậy thưa ông?

Tài chính bền vững là trọng tâm của việc giải quyết những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt. Các hoạt động tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuyển đổi sang một xã hội toàn cầu bền vững – giải quyết các nhu cầu chính như: ổn định kinh tế, nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường,…

Để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững ( SDGs ) của Liên Hợp Quốc vào năm 2030 đòi hỏi phải tăng gấp đôi dòng vốn đầu tư hiện tại trong khoảng 5 đến 7 nghìn tỷ USD mỗi năm, tăng quy mô đáng kể dòng vốn và khả năng thực hiện tài chính bền vững. Đây là điều cần thiết để mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và toàn diện, giải quyết các mục tiêu năm 2030 của SDGs và các cam kết thay đổi khí hậu toàn cầu. Tất cả các quốc gia đều chưa đạt được những mục tiêu phát triển, nhất là ở các nước đang phát triển - nơi cần tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách tăng tính nhất quán, minh bạch và bảo mật trong thị trường tài chính bền vững.

Tại sao ISO tạo ra một ủy ban kỹ thuật để giải quyết vấn đề này?

Trước hết, chưa có một định nghĩa chung về tài chính bền vững được áp dụng cho các hoạt động và sản phẩm của ngành tài chính. Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về những điều tạo nên hoạt động tài chính bền vững và những vấn đề này là rào cản đối với tiến trình hoạt động. Giải quyết những điều không chắc chắn này là một phần lý do mà ISO / TC 322 được tạo ra.

Vai trò của ISO / TC 322 là thiết lập một khung tiêu chuẩn mới có thể được sử dụng để xác định và hướng dẫn một số hoạt động tài chính bền vững. Đây là một khoản tiền rất lớn không thể đạt được nếu không có sự đóng góp đáng kể từ các ISO / TC khác (một số trong đó đã có các tiêu chuẩn áp dụng trực tiếp; ví dụ, hỗ trợ quản lý và báo cáo) và từ các bên liên quan và tổ chức bên ngoài.

ISO / TC 322 sẽ đạt được mục tiêu của mình, một phần bằng cách cung cấp một nền tảng hợp tác và hài hòa cho tất cả các công việc tài chính bền vững có liên quan và một phần bằng cách phát triển các tiêu chuẩn mới, thường là hợp tác với các ISO / TC thích hợp khác.

Các mục công việc TC, nếu có, hiện đang được tiến hành là gì?

ISO / TC 322 nhằm mục đích hỗ trợ sự liên kết của hệ thống tài chính toàn cầu với SDGs bằng cách phát triển các tiêu chuẩn (bao gồm hướng dẫn thuật ngữ, nguyên tắc cấp cao, khung và tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể để xây dựng khung) cho các tổ chức tài chính và sản phẩm tài chính. Khoản tiền này mang ý nghĩa là chúng tôi cần hiểu biết sâu sắc về các hoạt động liên quan hiện có, cho dù là các ủy ban kỹ thuật ISO khác hay các tổ chức bên ngoài.

Tiêu chuẩn ISO đầu tiên dự kiến ​​đưa ra các nguyên tắc thực hành tốt cho tài chính bền vững áp dụng trên toàn cầu. Nó sẽ cung cấp bối cảnh cho sự phát triển và vai trò của các tiêu chuẩn cụ thể trong tương lai bằng cách cung cấp sự hiểu biết nhất quán về các khái niệm tài chính bền vững, khuôn khổ để đưa ra quyết định và giảm thiểu rủi ro, các kỹ thuật đo lường lợi ích và hướng dẫn về công bố thông tin.

Ông có kỳ vọng gì đối về các tiêu chuẩn được phát triển trong tương lai?

Mục tiêu của ISO / TC 322 là củng cố việc học hỏi và đổi mới nhanh chóng về tài chính bền vững ở quy mô quốc tế và cho phép tất cả các quốc gia tài trợ cho việc cung cấp SDG với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn và giảm rủi ro. Nó sẽ đưa các tổ chức tài chính đến gần hơn với  quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế. Tôi cũng muốn chương trình sẽ dự đoán và tạo điều kiện cho xu hướng hướng tới cách tiếp cận bền vững, cân bằng hơn. 

Một số tiêu chuẩn sẽ được cung cấp bằng cách hỗ trợ các ủy ban kỹ thuật và tiểu ban khác (ví dụ: ISO / TC 207 / SC 4 về công việc liên quan đến cho vay / trái phiếu bền vững) hoặc bởi các nhóm làm việc chung (ví dụ với ISO / TC 207 / WG 11 về tài chính xanh) để đảm bảo chuyên môn cần thiết được triệu tập trong quá trình phát triển tiêu chuẩn. Mối quan hệ làm việc chặt chẽ cũng sẽ được thiết lập với các tổ chức hoạt động trong các phân khúc khác của cộng đồng tài chính.

Bảo An (theo iso.org)

ISO/IEC 17029: Công cụ đảm bảo tính minh bạch trong khiếu nại (VietQ.vn) - Với việc đảm bảo tính công bằng cho quá trình xác minh và xác nhận trong khiếu nại, ISO/IEC 17029 là công cụ hữu ích cho các tổ chức trong bất kỳ lĩnh vực nào.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang